Flere støttekroner til randzoner

OPGRADERING: Fødevareministeriet hæver støtten til randzoner, hvilket skal give bedre balance mellem natur og landbrug.

Danske søer og vandløb får nu en økonomisk håndsrækning. Fødevareministeriet har revideret støtteordningen til braklagte randzoner. Fra 2007 hæver ministeriet det årlige tilskud fra 750 kroner til 1.200 kroner pr. hektar. I alt har Fødevareministeriet afsat 90 millioner kroner til tilskud til randzoner og vådområder i 2007-2008.

Ordningen understøtter landbrugets indsats for at etablere braklagte randzoner og værner dermed om vandmiljøet i åer og søer.

Læs artiklen i sin helhed i Effetkivt Landbrug fredag

Læs også