Miljøeffektiv teknologi i høring

(EFFEKTIVT LANDBRUG) POLITIK: Regeringen har netop sendt sin handleplan for fremme af miljøeffektiv teknologi i høring. Der efterlyses dog præciseringer og stramninger.

Landbrugsinitiativer skal afkoble sammenhængen mellem produktionsomfang og miljøbelastning. Det er et af hovedtrækkene i regeringens handlingsplan om miljøeffektiv teknologi, der netop er sendt i høring. Begrænsning af ammoniakfordampningen fra husdyrgødning, nye teknologier til staldventilation og gylleseparation nævnes som en række skoleeksempler.

For at sikre en udvikling af disse områder, præsenterer handlingsplanen en række incitamenter. Der er afsat midler til forskning og udvikling, udvikling og demonstration af teknologier, og endelig skal nye teknologier certificeres og standardiseres.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG torsdag.

Læs også