Moderat indtjening i DPL-bedrifter

(EFFEKTIVT LANDBRUG) INDTJENING: Til trods for, at 2006 var et af de bedste år for svineproducenterne, så nåede den gennemsnitlige indtjening i DPL-Invests bedrifter kun et moderat resultat. Direktøren forklarer resultatet med dårlig struktur i selskabet.

Svineproducenterne havde gode kår i 2006, hvor mange bedrifter viste flotte regnskaber. De gode tider har dog ikke vist sig i DPL-bedrifterne, som for manges vedkommende ligger under gennemsnittet, når det gælder indtjening. Gennemsnittet for DPL-bedrifternes resultater for regnskabsåret 2005-2006 ligger omkring 800.000 kroner før skat. Resultatet er fremkommet efter aflønningen af bedriftslederne.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG torsdag.

Læs også