De gamle racer må ikke forsvinde

(EFFEKTIVT LANDBRUG) GENOTYPER: Der kan opstå situationer i fremtiden, hvor man får brug for genotyper, altså dyr af de gamle, oprindelige racer, siger sekretæren for Genressourceudvalget.

Christensen

Selv om arbejdet med at bevare de oprindelige, gamle danske kvægracer er temmelig hobbypræget og i vid udstrækning drives af en kulturhistorisk interesse hos de involverede personer, er det ikke kun for interessens, hyggens og nostalgiens skyld, at dette arbejde bliver gjort. - Set med mine øjne er det bekymrende, at nogle få racer, først og fremmest Holstein Friesian, er godt på vej til at opnå en meget dominerende position indenfor kvægavlen på verdensplan, siger seniorforsker Torkild Liboriussen fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG tirsdag.

Læs også