Såsædens fri bevægelighed

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Dansk raps sendes til bejdsning i Tyskland, fordi en ansøgning om Latitudebejdsning har ligget i Miljøstyrelsen siden år 2000.

Der foregår en trafik af såsæd over den dansk-tyske grænse. En lang dansk sagsbehandling i Miljøstyrelsen, har udløst kreative kræfter, der tager forskud på glæderne ved at udnytte de lempeligere tyske regler for bejdsning.

Med EU’s samhandelsregler kan man sikre sig mulighed for en økonomisk gevinst, ved at sende sin raps til bejdsning i Tyskland. Derefter er det en smal sag, at hente rapsen hjem. Mens det er ulovligt at importere bejdsevæsken, er det fuldt lovlig at importere bejdset såsæd.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG weekend.

Læs også