Udbredt gevinst af ny vaccine

(EFFEKTIVT LANDBRUG) I 29 ud af 33 besætninger er der opnået en forbedret tilvækst ved brug af den nye vaccine mod Lawsonia.

Efter vaccination mod Lawsonia kan der konstateres forbedret foderudnyttelse i 13 ud af 17 besætninger, nedsat dødelighed i 17 ud af 22 besætninger og en forøget daglig tilvækst i 29 ud af 33 besætninger.

Det oplyste dyrlæge Poul Henning Rathkjen på et dyrlægeseminar om diarre hos svin, der blev afholdt i sidste uge af medicinalvirksomheden Boehringer-Ingelheim.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG fredag.

Læs også