EU-dom ophæver bopælspligten

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Højst overraskende har EU´s domstol afgjort i en fire år gammel sag, at den danske bopælspligt strider mod kapitalens frie bevægelighed.

Det danske bopælskrav ved erhvervelse af landbrugsejendomme på 30 hektar og derover er en hindring for kapitalens frie bevægelighed i EU. Det har EU´s domstol netop afgjort.

Dommen vækker opsigt, fordi EU´s generaladvokat forrige år tilkendegav, at bopælspligten ikke diskriminerer andre landes statsborgere og i øvrigt er med til at sikre landområderne mod affolkning og landbrugsjorden mod prisspekulation.

Læs artiklen i sin helhed i EFFEKTIVT LANDBRUG fredag

Læs også