Ny gulvbelægning redder smågrisene

(EFFEKTIVT LANDBRUG) På Våelse multisite har Topbeton givet færre slidte pattegrise-knæ, færre antibiotiske behandlinger mod klov- og ledlidelser, samt en reduceret dødelighed i farestald og smågrisestald.

Topbeton reducerer antallet af slidte knæ hos pattegrisene og dermed antallet af antibiotiske behandlinger mod infektioner i klove og led.

Konsekvensen er stærkere grise, når de forlader farestalden, og dermed klarer de sig bedre i smågrisestalden.

Det vurderer driftsleder Jacob Thomsen, Våelse multisite, Falster, på baggrund af sine erfaringer gennem det seneste lille halve års tid, efter der i sommer blev lagt Topbeton på gulvene i alle 260 farestier hos Våelse multisite, tidligere Frigård multisite.

Staldene på Våelse multisite er bygget i 1999, men alt for tidligt blev det desværre klart, at gulvene i farestaldene ikke kunne klare den hårde belastning. Gulvene blev ganske enkelt for ru, og det gav for mange smågrise med slidte knæ. Det krævede antibiotisk behandling af op mod trefjerdedele af pattegrisene.

Meget bedre så det ikke ud i smågrisestalden, hvor gulvet ganske enkelt smuldrede væk rundt om foderautomaterne, så der efterhånden var et dybt krater.

Efter aftale med firmaet Gråkjær, som havde bygget staldene, blev det derfor besluttet at reparere gulvene med Topbeton.

Alle 250 farestier blev beklædt med Topbeton i juni i år, og det gav straks et drastisk fald i antallet af grise med skadede ben, og de antibiotiske behandlinger mod infektioner i led og klove kunne prompte reduceres til at omfatte en tiendedel af grisene.

- Faldet i antallet af antibiotiske behandlinger mod infektioner i led og klove har sparet os for omkring halvanden times »sprøjte-arbejde« hver dag, oplyser driftsleder Jacob Thomsen, der fremhæver, at det ikke er den eneste gevinst ved Topbetonen.

- Når grisene er mindre syge, betyder det, at de er stærkere, når de forlader farestalden.

- Det har vi helt klart kunnet se den positive effekt af i smågrisestalden, siger Jacob Thomsen, som vurderer, at det har givet et fald i dødeligheden på omkring en procent, samt en øget tilvækst i smågrisestalden på omkring 100 gram dagligt.

Han erkender dog, at det er svært at oplyse den nøjagtige effekt med sikkerhed, eftersom der er foretaget andre ændringer i produktionen i den forløbne periode.

Desuden har det naturligvis også betydning, at også gulvet rundt om foderautomaterne i smågrisestalden er repareret med Topbeton, hvilket betyder, at grisene ikke længere står i en pøl af gødning, vand og foder, når de æder.

Trods forbeholdene tillægger Jacob Thomsen det dog stor betydning, at grisene generelt er mere robuste, når de forlader farestalden, eftersom kun en brøkdel af dem - i modsætning til tidligere - har haft klov- og benproblemer i diegivningsperioden.

Jacob Thomsen er ikke i stand til at oplyse prisen på Topbetonen, idet materialet er lagt på gulvene i Våelse multisite som en del af en erstatning, som Gråkjær Staldbyg har afholdt en del af udgifterne til.

Direktør for TopBeton, Jørn Ytting Hansen, oplyser dog, at Topbeton koster fra 375 kroner pr. faresti, inklusiv materialer og arbejdsløn.

Der spores også en vis tilfredshed hos Jacob Thomsen med den tid, det tager at påføre Topbetonen.

- Det er vigtigt at gulvene gøres pinligt rene med forskellige midler, inden Topbetonen påføres, fortæller han.

- Vi gjorde selv stierne rene, og firmaet kom og lagde Topbetonen på. Det ville vi lade de professionelle om, for det er et flerkomponent-produkt, der blandt andet tilsættes hærder, så dette arbejde skal gøres meget præcist, oplyser han.

Efterfølgende skal gulvet ifølge Topbeton hærde i mindst 24 timer, inden der sættes dyr ind.

- Indtil videre har vi ikke oplevet nogen problemer med holdbarheden af Topbetonen, men den har jo også kun ligget i forholdsvis kort tid, så det er spændende, hvad fremtiden viser, siger Jacob Thomsen.

Læs også