Effektivt Landbrug fortsætter som dagblad

(EFFEKTIVT LANDBRUG) AKTUALITET: Trods markante ændringer i portoreglerne kan landmændene også efter nytår hver dag få en aktuel og uafhængig landbrugsavis ind ad døren - på abonnementsbasis.

Igennem det seneste halvandet år har alle heltidslandmændene i Danmark hver dag fået leveret Effektivt Landbrug af landpostbudet. Sådan vil det også være fremover, idet dagbladet - trods nye og strammere portoregler pr. 1. januar 2007 - uændret vil udkomme hver tirsdag til lørdag i det nye år.

Men de mangedoblede portoudgifter og nye krav gør, at dagbladet Effektivt Landbrug nødvendigvis må overgå til abonnementsavis, således landmændene og øvrige abonnenter i hverdagen skal betale for at få dagbladet bragt ud, mens alle som hidtil får weekendudgaven gratis ind ad brevsprækken om lørdagen.

Beslutningen om fortsættelse som dagblad sker efter, at bladhuset bag det 37 år gamle blad gennem en undersøgelse blandt læserne har fået bekræftet, at man i brede kredse ønsker sig en daglig orientering gennem et uafhængigt medie, der ikke er bundet af politiske eller organisatoriske særinteresser.

Dermed bliver Effektivt Landbrug samtidig eneste landbrugsrelaterede dagblad i markedet, efter Dansk Landbrugs medlemsavis har meddelt, at den fra nytår igen bliver ugeavis.

- I en tid, hvor stadig større og mere dominerende enhedsorganisationer præger landbrugserhvervet og fødevareproduktionen, finder vi det vigtigt med en uafhængig avis, hvor holdninger og diskussioner omkring udviklingen kan finde sted, påpeger Effektivt Landbrugs redaktør, Bøje Østerlund, der glæder sig over fortsat at kunne levere daglige nyheder, landbrugspolitisk stof og aktuelle faglige informationer i hænderne på landets erhvervslandmænd.

Desuden har der for de professionelle landmænds egne medarbejdere, såvel som i tilknyttede brancher, vist sig et behov for hurtigt og overskueligt at kunne orientere sig om alt, hvad der rører sig i og omkring landbruget, om miljø, lovgivning, fødevareproduktion og landdistrikter.

- Ikke mindst er informationer om de nye metoder, den hastigt udviklende teknologi fører med sig, af stor betydning. Det gælder produktinformationer om nye maskiner og udstyr til husdyrproduktionen, ligesom den daglige orientering om udviklingen på markedet, påpeger redaktøren.

- Dagligt udvikler ikke blot afregnings- og salgspriser for landbrugets egne produkter sig, det sker også hurtige ændringer i priser på de varer og ydelser, landbruget indkøber, for eksempel fodermidler og energi. Professionelle landmænd er ligeledes afhængige af dagligt at kunne vurdere betydningen af aktuelle valutakurser, aktier og obligationskurser, nævner Bøje Østerlund og lover, at alle disse informationer fortsat vil være at finde i Effektivt Landbrug hver dag.

Alle nuværende godt 17.000 modtagere af dagbladet modtager i disse dage et brev om den nye abonnementsordning. Heri fremgår det, at et årsabonnement på Effektivt Landbrug koster 1.385 kroner.

Læs også