Antibiotikaforbruget daler

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Medicinforbruget i den danske svineproduktion falder. Tal for de første otte måneder af 2006 viser et fald i forhold til 2005 på godt 4 procent.

Familie- og forbrugerminister Lars Barfoed har tilsyneladende fået succes med sin handlingsplan, der har til formål at sænke medicinforbruget og risikoen for udvikling af resistente bakterier, skriver Danish Meat Association i sit nyhedsbrev.

I Fødevarestyrelsen er dyrlæge i Fødevaredirektoratet, Annette Cleveland Nielsen glad for faldet.

- Vi er ikke sikre på, om faldet i forbruget skyldes vores handlingsplan eller et fald i for eksempel tilfælde af PMWS, men vi er glade for, at forbruget falder, og at svineproducenterne følger den behandlingsvejledning, som vi har sendt ud, siger Annette Cleveland.

I følge Fødevarestyrelsen forekommer enkeltdyrsbehandling i højere grad end tidligere, så man undgår at behandle hele flokken via vand eller foder. Derved bliver forbruget mindre. Herudover har atten dyrlæger, som myndighederne har haft specielt fokus på, flyttet sig inden for kort tid, og de ordinerer nu mindre mængder og udskriver de typer af antibiotika, som er mere i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger.

Faldet i det samlede forbrug skyldes hovedsageligt et mindre forbrug til slagtesvin, som er faldet med 8,5 procent.

- Faldet hos slagtesvin kan delvist tilskrives den stigende eksport af smågrise, men selv når man korrigerer for den, er der tale om et reelt fald. For søer og pattegrise er der tale om et svagt stigende forbrug på 1,8 procent, som formentlig skyldes en svag stigning i antal dyr. Til smågrise er forbruget faldet 1,7 procent, fortæller Jan Dahl, afdelingschef i Danish Meat Association.

Læs også