Kedeligt at fabrikken lukker

(LANDBRUG FYN) Medarbejderne er kede af, at Assens Sukkerfabrik lukker. Og mange mener, at fratrædelsesordningen burde have været bedre.

- Jeg synes, det er noget frygteligt skidt, at sukkerfabrikken lukker. Det er kedeligt for medarbejderne, og det er kedeligt for byen. Det er en stor virksomhed, som pludselig bliver tømt. Mange bliver påvirket af det. Men der er ikke noget at gøre ved det.

Det siger Jørgen Sloth Hansen, der er tillidsmand for de ufaglærte medarbejdere på Assens Sukkerfabrik. Jørgen Sloth Hansen, der er 53 år, har været ansat på sukkerfabrikken i 16 år. I kampagnen har han ansvar for saftrensning og kalkovnen. Den øvrige del af året beskæftiger han sig med alt forefaldende arbejde.

- Jeg er en af de heldige, der skal blive her, fortæller han. Jeg skal i siloen, når vi er færdige her. Det er ikke noget, jeg har søgt om, men jeg er glad for det. Jeg vil gerne have mine sidste arbejdsår her, ikke mindst da jeg bor i Assens.

- Vi var ca. 40 ufaglærte her, da vi i februar fik at vide, at vi skulle lukke, fortsætter Jørgen Sloth Hansen. En del har allerede fået arbejde, og en del har arbejde fra 1. december, når opsigelsen starter. De første, som har været ansat kortest tid, skal træde af 1. januar, de sidste ca. 1. april. Dem over 50 år har lidt længere opsigelse. Det værste problem er, at mange skal til at køre på arbejde.

- Vi har haft tre dage sammen med et konsulentfirma, hvor vi har lært at skrive ansøgninger og lave CV. Der er åbnet et jobkontor i kantinen et par dage om ugen, og vi har haft foredrag om iværksættere.

- Der er lavet en fratrædelsesordning, men alle timelønnede mener, den burde have været bedre, understreger Jørgen Sloth Hansen. Vi får løn i opsigelsesperioden, som er forlænget med tre måneder, og desuden får vi en fratrædelsessum på to måneders løn - plus lidt mere fra en pulje fra dem, som er startet på andet arbejde. Beløbet, der egentlig er en bonus for at blive her i kampagnen, er det samme uanset, hvor længe du har været her.

- Da sukkerfabrikken i Gørlev skulle lukke, fik medarbejderne det at vide fire år i forvejen, og de, der blev der, fik hver 100.000 kroner. Vi har haft perioden fra februar til at planlægge fremtiden. Retfærdigvis skal det dog siges, at folk har fået lov at komme på relevante kurser, som de kan bruge i deres fremtidige arbejde.

43-årige John Madsen har været ansat på sukkerfabrikken i otte år som smed og maskinarbejder, og han fungerer som kedelpasser i kampagnen. Han startede i sin tid som landbrugsmedhjælper, men da han altid har haft interesse for maskiner, uddannede han sig til skibsmaskinist og sejlede i 12 år hos DFDS som maskinassistent på Englandsbådene, København-Oslo og andre ruter.

Efter årene til søs søgte han ind på Assens Sukkerfabrik, hvor han fik kedelpassercertifikat og blev uddannet procesoperatør.

- Lukningen af sukkerfabrikken påvirker mig på den måde, at jeg skal ud at søge et andet job, siger John Madsen, der bor i Ebberup med sin familie. For øjeblikket søger jeg inden for en radius på ca. 40 kilometer. Jeg vil helst fortsætte inden for reparation og vedligeholdelse, og jeg vil gerne slippe for treholdsskift, selv om det dog ikke er et krav.

- Hvis jeg vil ud at sejle igen, skal jeg have et 10-ugers kursus til faglært skibsassistent. Det foregår i Frederikshavn, og jeg er meldt til kurset, der løber fra 8. januar til 16. marts, og hvor jeg får løn fra virksomheden imens. Det er en mulighed, jeg har fået aftalt på plads. Det er en af de måder, Danisco har valgt at hjælpe folk på.

Også John Madsen mener, at to måneders løn som aftrædelsessum er lige i underkanten, idet der for mange bliver tale om ekstra udgifter til transport. For hans vedkommende bliver beløbet 48.000 kroner, hvoraf de 8.000 er skattefri. Det vil betyde, at han får knap 30.000 kroner udbetalt. Plus hvad der måtte blive fra den omtalte pulje. Men hvis familien skal til at anskaffe en ekstra bil for at kunne køre på arbejde, rækker de penge ikke langt.

TEKST OG FOTO: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også