Restbetaling for svinekød: 65 øre

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Danish Crown har fastholdt en omsætning på 48,5 milliarder kroner i regnskabsåret 2005/2006. Restbetalingen ender på 65 øre til svineandelshaverne på både slagtesvin og søer og en restbetaling på 90 øre til oksekødsproducenterne.

Et stærkt fokus på kerneforretningen betyder, at det er et trimmet og dermed styrket Danish Crown, der afslutter regnskabsåret 2005/2006, skriver Danish Crown i sin pressemeddelelse om årets resultat.

Øget fokus på de forretningsområder, der udgør kernen i Danish Crowns virksomhed er et led i en langsigtet strategi, og det betyder blandt andet, at Danish Crown i løbet af året har solgt en række virksomheder fra.

- Vi har gennemført nogle mærkbare omkostningsbesparelser i det forløbne år, og vi ser tydelige tegn på, at vores strategiske fokus på kerneforretningen styrker virksomheden, siger administrerende direktør Kjeld Johannesen, som peger på, at Danish Crown samtidig har reduceret låntagningen med 1,3 mia. kroner.

Koncernen lander på en uændret omsætning på 48,5 mia. kr. – på trods af frasalg af en række datterselskaber. Frasalget af virksomheder har bidraget til den øgede konsolidering, og restbetalingen er fastsat på baggrund af det driftsmæssige resultat til 65 øre/svin, 65 øre/søer og 90 øre/kreaturer.

- Den uændrede omsætning er et udtryk for, at omsætningen i kerneforretningen har været stigende, når man trækker omsætningen i de frasolgte virksomheder fra. Det er samtidig et udtryk for, at vi står stærkt – og at vi er klar til at møde de udfordringer, som strategien frem mod år 2010 peger på, siger formanden for bestyrelsen i Danish Crown, gårdejer Niels Mikkelsen.

Danish Crown har i år ændret regnskabspraksis, så restbetalingen er indregnet i egenkapitalen. Det sker for at tilpasse virksomhedens regnskabspraksis til internationale standarder.

Læs også