Maskinhandlerne mangler lærlinge

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Ikke kun landbruget er bekymret for fremtiden. Maskinhandlerne vil også gerne have flere unge ind i branchen.

»Vi mangler kvalificeret arbejdskraft - ikke blot her og nu - men også på langt sigt, idet vi uddanner alt for få unge mennesker til at tage over, når den ældre generation skal afløses. Mellem 200 og 300 flere unge om året«.

Nej, det er ikke et forsinket referat fra Dansk Landbrugs delegeretmøde. Udtalelsen stammer i stedet fra beretningen under Dansk Maskinhandlerforenings årsmøde i Vejle i går. Lighedspunkterne mellem maskinbranchen og det landbrugserhverv, samme branche lever af at betjene, er slående.

Formanden, maskinhandler Jens Åge Jensen, Vibo Maskiner A/S, gjorde i sin beretning meget ud af at rejse problemet med manglende tilgang af unge lærlinge til værkstederne og reservedelslagrene.

- Vi må gøre de unge interesserede i branchen og fortælle, at der er en fremtid i maskinhandlen. Uden unge har ingen af os nogen fremtid.

På en lang række væsentlige områder er der fremgang. Traktorsalget steg med 9,9 procent i 2005, og til sæsonen 2006 øgedes mejetærskersalget med hele 19 procent, mens pressere og finsnittere ligger nogenlunde stabilt.

I alt kunne formanden berette om en stigning i landbrugets investeringer i inventar med videre på 16 procent til et gennemsnit pr. bedrift på 149.000 kroner.

Alligevel erkender maskinhandlerne, at der er behov for en betydelig reduktion i antallet af maskinforretninger, hvis konkurrencesituationen ikke skal blive helt umulig.

Den kraftige strukturrationalisering blandt maskinhandlernes kunder, nemlig landbrugsbedrifterne, har ikke umiddelbart forplantet sig til maskinbranchen.

Antallet af aktive medlemmer i Dansk Maskinhandlerforening er faldet til 151 mod 153 året før. Dog viser tallene over en 10-årig periode et fald på i alt 24 procent fra 199 aktive medlemmer i 1997 til det nuværende niveau.

Dansk Maskinhandlerforenings medlemmer omsatte i 2005 for 7,3 milliarder kroner, hvilket er en stigning fra året før på knap 15 procent.

Dansk Maskinhandlerforenings medlemmer beskæftigede 3.310 medarbejdere i 2005, og trods den store omsætningsstigning var der endda tale om et lille fald. Tallene opgøres som heltidsbeskæftigede og her viste der sig et fald på en halv procent i forhold til året før.

Det er i værkstederne, hovedparten af maskinhandlernes ansatte har deres beskæftigelse. 1.830 svende, lærlinge, ufaglærte og værkførere udgør godt 55 procent af medarbejderne, mens 18 procent arbejder på lageret, 8,6 procent er sælgere, og godt 16 procent er ansatte i administrationen.

En gennemsnitlig dansk maskinforretning organiseret i Dansk Maskinhandlerforening beskæftiger godt 17 medarbejdere.

Læs også