Smil gennem tårer

(LANDBRUG FYN) Det var en sorgens dag, da Assens Kommune fik meddelelsen om, at sukkerfabrikken skal lukkes. Men samtidig åbner en udnyttelse af fabrikkens arealer nær bymidten og stranden spændende perspektiver for fremtiden.

Otto Leisners gamle, drivende sentimentale sangtekst »Smil gennem tårer« er som skabt til at være overskrift for denne udgave af Landbrug FYN’s serie om den forestående lukning af Assens Sukkerfabrik.

Ifølge Assens Kommunes borgmester, Truels Schultz (K), var det nemlig med stor sorg, man den 9. februar modtog meddelelsen om, at sukkerfabrikken skal lukkes efter dette års roekampagne. Men efterfølgende har der vist sig så store muligheder og initiativer med hensyn til at udnytte sukkerfabrikken og de tilhørende arealer, at det - trods alt - åbner positive perspektiver for fremtiden.

- Det var en nedslående meddelelse at få, at sukkerfabrikken skulle lukke efter dette års roekampagne, siger borgmesteren. Og jeg har det stadig dårligt med at opleve, at landbrugets førstemand, Peter Gæmelke, ved flere lejligheder forud tilkendegav, at det nok kunne blive løsningen, at Assens Sukkerfabrik skulle lukke. Jeg er stadig uforstående over for hans dagsorden på det punkt. Jeg ville godt som borgmester i Assens Kommune vide, hvad hans dagsorden var dengang, men jeg har stadig ikke fået svar på, hvorfor det var så magtpåliggende for ham at sige det.

- Han kunne godt som landbrugets repræsentant have grebet sagen an på en anden måde. Det var bedre, om han var gået ind i et samspil med os og landbruget for at se, om man kunne undgå den lukning.

- Det var et hårdt slag for kommunen. Men når støvet har lagt sig, og vi har været igennem flere dialoger med Daniscos ledelse, må vi bare konstatere, at sukkerfabrikken bliver lukket.

- I samme åndedrag har jeg i øvrigt megen ros til Daniscos koncernledelse. De har fra starten gået ind i en dialog med Assens Kommune - både med hensyn til at skaffe fabrikkens medarbejdere nyt job og omkring den fremtidige anvendelse af sukkerfabrikkens bygninger og arealer. Og de har klart tilkendegivet, at de ikke har til hensigt at efterlade en spøgelsesfabrik.

- Vi havde et temamøde sidste mandag, og oven på sorgen over lukningen har det været opløftende at have det konstruktive samspil med Danisco.

Truels Schultz fortæller, at flere kræfter har været inde og ville anvende fabriksanlægget til produktion af bioætanol. Han selv og den kommende borgmester i Ny Assens Kommune, Finn Brunse (S), har i foråret været til møder med landbrugets top på Fyn og med flere folketingsmedlemmer. Desværre viste det sig, påpeger han, at der ikke var basis for at etablere en sådan produktion, idet der ikke rigtigt var opbakning i regeringen.

- Hvad gør I nu - i det nuværende Assens Byråd og i ledelsen af Ny Assens Kommune?

- Jeg mener, at temamødet sidste mandag viste, at der er stor interesse for, hvad fabriksarealerne kan bruges til. Mange deltog aktivt i debatten, og der fremkom mange initiativer og ideer, fastslår Truels Schultz.

- Jeg tolker, at det hele vejen rundt kunne blive et kæmpe løft for Ny Assens Kommune - at gøre fabriksområdet til en kulturby, som kan leve i alle døgnets 24 timer. På mødet blev der blandt andet nævnt tiltag som hotel, wellnesscenter, vandland, boliger og bibliotek. Desuden er der rige muligheder i jordbassinerne, som ligger lige ud til vandet.

- Hvis der er politisk vilje til at tænke stort, så kan det i fremtiden blive et løft for hele Vestfyn. Det kunne blive en kultur-bydel, som måske også kunne være medvirkende til at binde Region Syddanmark sammen, hvis vi fik sådan et kulturkraftcenter som trækplaster. Eventuelt kunne man i den forbindelse se på en genetablering af en transportmulighed for turister fra Årøsund til Assens.

- Det skal også ses i sammenhæng med den udvikling, der banker på døren med de havnearealer, der støder op til Daniscos arealer - og selve havnen, påpeger borgmesteren. Blandt andet skal vi tænke på, at kommunen pr. 1. januar 2007 overtager DSB-arealerne mellem den gamle banegård og havnen. Dette område er udlagt til et kommende detailhandelsområde, og det er placeret tæt på bymidten, så vi ikke får en skæv udvikling. Bymidten skal ikke være en spøgelsesby, som man ser det nogen steder.

- Erhvervshavnen med skibsværftet skal have lov at bestå. Det er efterhånden et helt unikt forhold, at vi har en erhvervshavn, som bliver flittigt benyttet. Vi har et aktivt skibsværft. Der losses meget biomasse over havnen. Og nu ser det ud til, at der også bliver transport af sukkerroer med skib fra Assens Havn til Nakskov.

- I øvrigt, understreger Truels Schultz, vil erhvervshavnen også kunne bestå som et trækplaster for turister. Sammen med Daniscos fabriksarealer og jordbassinerne vil der kunne etableres et særdeles spændende område, og med disse overordnede perspektiver må tingene skyde op som paddehatte.

- Endelig skal Ny Assens Kommune også snart have en ny materialeplads-struktur. Man kan måske forestille sig, at der ikke længere er brug for den nuværende materialeplads ved Assens Havn. Det giver perspektiv, at man også kan anvende dette areal til noget spændende.

- Vi har naturligvis bogstaveligt talt grædt over, at vi mister en erhvervsvirksomhed med stor betydning, erkender Assens’ borgmester. Men hvis det kommende byråd vil tænke stort og visionært, kan resultatet blive noget positivt. I øvrigt er det jo ikke udelukket endnu, at en anden virksomhed kan komme på bane og udnytte Daniscos fabriksanlæg.

Der er etableret en styregruppe, som arbejder videre med projektet - blandt andet med Daniscos koncerndirektør Mogens Granborg, Ny Assens’ borgmester Finn Brunse og Truels Schultz, som bliver kulturudvalgsformand i Ny Assens Kommune. Under styregruppen er desuden nedsat en arbejdsgruppe bestående af blandt andre sukkerfabrikkens direktør Klaus Bøggild, kommunaldirektør Henning Qvick, Assens, samt flere ledende embedsmænd og ledere fra Danisco.

- Nu bliver der samlet op på indtrykkene fra sidste uges temamøde. Der er helt klart perspektiver for den kommende udvikling, og som kommende »kulturminister« i Ny Assens Kommune vil jeg med glæde tage imod den udfordring, der vil ligge i at tænke visionært og langsigtet på den kulturelle udvikling, slutter borgmester Truels Schultz.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også