Uro i rækkerne på Sjælland

(EFFEKTIVT LANDBRUG) GROVVAREFUSION: En af de utilfredse andelshavere hos Roskilde Andel, Lars Berg Olsen, mener ikke ledelserne i de tre selskaber bag fusionsforslaget har gjort deres arbejde ordentligt. - Andre fusionspartnere kunne måske tilbyde os bedre vilkår og burde spørges, mener han.

Beslutter de tre sjællandske grovvareselskaber, Roskilde Andel, SAG og ØA sig i de kommende dage for en fusion, sker det ikke uden kritik fra nogle af medlemmerne.

- Jeg mener godt, man kunne have forhørt sig hos for eksempel Århusegnens Andel og SAB på Fyn frem for at se en fusion med ØA som det eneste alternativ, siger Lars Berg Olsen, Baalhougaard i Søster Svenstrup ved Viby mellem Roskilde og Ringsted.

Lars Berg Olsen er planteavler og var selv bestyrelsesmedlem i Roskilde Andel i otte år fra 1990, hvor han var med til at forhindre, at selskabet knyttede sig til DLG.

- At jeg er kritisk overfor fusionsforslaget, betyder ikke, at jeg mener, Roskilde Andel kan stå alene i fremtiden. Jeg er helt enig i, at vi skal gå ind i et større samarbejde, men vilkårene, vi gør det under, er altså ikke ligegyldige. For eksempel synes jeg, det er for tyndt, at vi kun får sat en fjerdedel af ejerkapitalen på navn, mens andre har det dobbelte. Sidste gang, der blev diskuteret grovvarefusion her på Sjælland, var det da et tema, man forholdt sig til, hvilket jeg også fremførte på generalforsamlingen i Roskilde Andel her i vinter, da planerne blev fremført.

Lars Berg Olsen ville ikke gå forgæves, hvis han havde spurgt hos SAB på Fyn, om de ville drøfte fusionsbetingelser med Roskilde Andel.

- Vi har ikke været inviteret til forhandlinger eller vidst, at ØA var ved at opsluge de to mindre foreninger, siger formanden for SAB, Kurt Landtved til Effektivt Landbrug om den forestående fusion og lader forstå, at en fusion med Roskilde Andel og SAG absolut ville være attraktivt for det fynske andelsselskab.

Som det tidligere har været omtalt her i bladet, får medlemmerne af SAG i aften, og medlemmerne af Roskilde Andel i morgen aften, ikke et alternativ at stemme om, når de skal stemme om en fusion med ØA.

Det helt oplagte alternativ til den to-deling af grovvaremarkedet på Sjælland mellem på den ene side den nye fusion SAG, Roskilde Andel og ØA og på den anden side DLG, ville naturligvis være, at medlemmerne af SAG og Roskilde Andel valgte fynske SAB frem for ØA. SAB har i forvejen etableret sin sjællandske bastion gennem sin fusion med Vallekille-Hørve sidste år.

Effektivt Landbrug har derfor spurgt bestyrelsesformanden for SAB, Kurt Landtved om hans holdning til den sjællandske storfusion.

- Vi har ikke været inviteret til forhandlinger eller vidst, at ØA var ved at opsluge de to mindre foreninger, siger formanden for SAB fra det fynske grovvareselskab om den forestående fusion.

De sjællandske landmænds mulighed for at sikre sig skarp konkurrence på foderblandinger, tror Kurt Landved ikke på kan opnås gennem den foreslåede fusion.

- Vi kan jo se, hvordan vi kan vinde markedsandele på Sjælland og dermed være konkurrencedygtige, selv om vi skal køre foderet over Storebælt. Vi tror på, at vi med en fusion med et eller begge de to små sjællandske foreninger kunne skaffe de sjællandske kunder billigere foder, hvis vi sammen kunne få en foderfabrik til at køre med samme effektivitet som vi kan præstere i SAB.

- Eller sagt på en anden måde. Det er ikke særligt ambitiøst at opretholde seks ud af syv foderfabrikker i den foreslåede fusion. ØA vil naturligvis få en dominerende position i den foreslåede fusion fremover, hvor de to små selskaber jo kun udgør henholdsvis 12 og 15 procent af omsætningen. Så vidt jeg kan se, vil der heller ikke blive helt så stor en omsætning, som man har præsenteret i fusionsforslaget, idet der hidtil har været en del intern omsætning mellem de tre fusionerende selskaber. Derfor bliver omsætningen nok under 1,6 milliarder kroner frem for de spåede 1,75 eller 1,85, som man lokker med, vurderer Kurt Landved, der dog anerkender ethvert tiltag, der kan lette omkostningerne for danske landmænd.

Når bestyrelsesformand Bertel Stenkjær i aften møder andelshaverne ved den ordinære generalforsamling i Dalmosehallen, forventer han stor opbakning til fusionsplanen med ØA og Roskilde Andel.

- Det her er simpelthen det stærkeste alternativ. Og vi har ikke hørt reaktioner fra medlemmerne med krav om et alternativt forslag, sådan som vi har hørt nogle tale om hos Roskilde Andel, siger Bertel Stenkjær.

- Jeg vil dog sige til Kurt Landtved fra SAB, at når vi har fået fusionen på plads, vil vi med glæde snakke sammen om, hvordan SAB og den nye fusion kan hjælpe hinanden. Vi er her jo for at varetage vore medlemmers interesser, og derfor skal vi altid arbejde seriøst for at gøre tingene så godt og så rationelt som muligt.

Ifølge Bertel Stenkjær går strukturudviklingen så hurtigt i landbruget, at grovvareforeningerne skal være store for at kunne følge med.

- Vi skal jo kunne håndtere situationen, hvis pludselig en stor kunde flytter til et andet selskab. Og med de størrelser, landbrugene har fået, kræver det, at også grovvareforretningerne udvikler sig.

- Ingen kan i dag tegne landkortet over grovvaresektoren om bare få år. Men jeg mener, vi nu har haft den fornødne tid til at få sjælen med os i den sjællandske fusion. Og det vil jeg godt indrømme, det havde vi nok ikke for et år siden. Siden har vi ikke siddet med foldede hænder men lavet en masse analysearbejde internt, og derfor er det nuværende fusionsforslag tænkt godt igennem, siger Bertel Stenkjær.

- Det er naturligvis altid medlemmerne, der bestemmer. Men skulle man ønske sig et alternativt forslag til det fremlagte, vil jeg nok tage det som en kritik af bestyrelsens arbejde. Vi har i bestyrelsen været enige hele vejen, og man tager et umådeligt stort ansvar på sig, hvis det kommer dertil, lyder det fra SAG-formanden.

Læs også