Strid om blodprøver

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Dansk Kvæg kritiserer firmaer for at tilbyde specialfremstillede mineralblandinger, baseret på blodprøver fra besætningen.

De færreste vil betvivle, at den rigtige mineralblanding til malkekvæg er en vigtig sag. Derimod kan der øjensynligt lettere bringes tvivl om, hvordan man sikrer sig, at det er den rette mineralblanding.

Mens Dansk Kvæg direkte advarer mod at basere en diagnostik eller en forsyningssikkerhed af mineraler til kvæg på analyser af blodprøver, fortsætter et af de firmaer, Compex i Bylderup-Bov, der tilbyder at levere special-mineralblandinger baseret på blodprøver, med at tilbyde sin ydelse.

- På trods af den afvisende holdning fra Dansk Kvægs side, vil vi fortsat tilbyde vort koncept til alle interesserede kvægbrugere, fastslår Martin Emmert fra Compex.

Fra Dansk Kvægs side hævdes det, at når man øger blodets indhold af et eller flere mineraler ved at bruge en mineralblanding med et øget indhold af disse, så har det ikke nødvendigvis nogen indflydelse på dyrets produktion og sundhed.

- De firmaer, der tilbyder blodprøver og analyser, arbejder med nogle generelle niveauer for blodets indhold af de forskellige stoffer, som det kan være svært at finde et generelt grundlag for, lyder det fra Dansk Kvæg.

Da et dyrs fysiologiske tilstand har stor indflydelse på indholdet af de forskellige stoffer i blodet, kan man ikke altid bruge generelle »normalniveauer«.

Et godt eksempel herpå er blodets fosforindhold, som falder til det halve omkring kælvning. Tog man en blodprøve på netop dette tidspunkt, og fik den analyseret, ville man nå frem til den fejlagtige diagnose fosformangel, forklares der videre.

- Det største problem er imidlertid, at der ikke er meget viden om, hvornår afvigelser fra et »normalniveau« er ensbetydende med en mangel- eller sygdomssituation, lyder det fra Dansk Kvæg.

Læs også