Hedeselskabet køber Miljøcenter Nordjylland

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Det tidligere Hedeselskab Miljø og Energi overtager - om alt går som planlagt - Miljøcenter Nordjylland den 1. juli. Dermed bliver centret det første og eneste private af slagsen.

Bestyrelsen i Miljøcenter Nordjylland har holdt møder en gang om måneden i det sidste lange stykke tid. Det skyldes, at centerets opgaver– ligesom det er tilfældet de fleste andre steder i landet – skal føres ind i de nye kommuners opgaver, og derfor har bestyrelsen skullet afgøre, hvad centerets fremtidige skæbne skulle være. Det er nu næsten afgjort, at Hedeselskabet – eller det der nu hedder Orbicon miljø og teknik – skal overtage centeret.

- Jeg sidder netop nu og arbejder på at få de sidste detaljer plads i overtagelsespapirerne, så bestyrelsen kan godkende det. Derefter skal det godkendes i statsamtet, men dem har jeg løbende haft kontakt med, så det skulle være en formaliet, siger centerleder i Miljøcenter Nordjylland, Lisbet Emmery.

Dermed bliver centeret det første og eneste af de eksisterende miljøcentre, der kommer på private hænder. De fleste andre bliver enten helt nedlagt eller i enkelte tilfælde kørt videre på andre vilkår. Hos Orbicon glæder de sig over, at det har kunnet lade sig gøre.

- Vi ville sådan set gerne have gjort det samme andre steder i landet, men det har ikke været muligt. Vores ide – som vi finder ret unik – er, at levere de services, som kommunerne ikke selv har kapacitet til at udføre. En del af disse opgaver vil jo blive outsourcet, og de ligger i fin forlængelse af de opgaver, vi i forvejen beskæftiger os med, siger administrerende direktør i Orbicon, Jesper Nyboe Andersen.

Miljøcenter Nordjylland er i øjeblikket et fælleskommunalt center med 19 deltagende kommuner. De bliver til otte efter kommunalreformen og dermed er der lagt op til, at kommunerne selv kan varetage mange af de opgaver, som centeret indtil videre har stået for.

- Resten af året gør vi de opgaver færdige, vi er i gang med nu, men derefter overtager kommunen selv mange af dem. Men det er sandsynligt, at kommunerne ikke får fyldt helt op med medarbejdere, og der vil være helt specifikke områder, hvor det ikke vil kunne betale sig at ansætte folk, siger Lisbet Emmery.

Hun fortæller samtidig, at en af grundene til, at beslutningsprocessen omkring salget har været så lang, er, at kommunerne har villet tage hensyn til medarbejderne.

- Nu har de tjent dem godt siden 2000, og derfor har det været vigtigt, at de følte sig ordentligt behandlet ved salget. Og det er blevet sådan, at cirka halvdelen flytter over i de nye kommuner, mens den anden halvdel bliver i centeret, siger Lisbet Emmery.

Læs også