Dammen Bioenergi solgt

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Dammen Bioenergi er efter måneder i kurators varetægt solgt til den landmand på hvis jord, anlægget er bygget.

Dammen Bioenergi ved Hjørring blev erklæret konkurs af ejeren, Hjørring Kommune, i starten af februar. Da måtte kommunen kvitte mindst 20 millioner kroner. Kurator i boet blev advokat Anker Laden Andersen, Sæby. Han gik utraditionelt til værks og lod biogasdelen fortsætte driften under teknisk ledelse af firmaet Xergi. Det er driftsmæssigt gået godt i konkursperiode.

Direktør Frank Rosager, Xergi, har tidligere fortalt, at det er lykkes at producere markant mere gas til salg, end anlægget tidligere har produceret.

Kurator Anker Laden Andersen er glad for salget. Det lægger han ikke skjul. Køber er Lars Bo Thomsen, hvis jord anlægget ligger på, samt hans bror Niels Erik Thomsen. De er begge svineproducenter. Prisen er uoplyst, men salget er sket indenfor pantet. Hvor mange der har sat penge til, vides ikke. Jyske Bank har haft 64 millioner kroner i klemme.

- Og vi har ikke giver 64 millioner kroner for anlægget, siger den ene nye ejer, Lars Bo Thomsen.

Anker Laden Andersen er ud fra en helhedsbetragtning tilfreds med salget af Dammen Bioenergi.

- Vi valgte at køre videre med biogasanlægget i konkursperioden, det ville jo være frygtelig dyrt at starte det op igen efter et teknisk stop. Nu er anlægget solgt på markedsvilkår. Der har været mange interesserede, men vi har ikke forhandlet så langt med andre, siger advokaten.

- Samlet set er det den mest optimale løsning. Den lejekontrakt, som Lars Bo Thomsen har, fordi anlægget står på hans grund, skulle ikke genforhandles, når han selv er køber, siger kurator Anker Laden, der samtidig oplyser, at Lars Bo Thomsen er fritstillet fra alle de gamle aftaler om gylleleverancer. Det betyder også, at de landmænd, der havde kontrakt med Dammen Bioenergi, er løst fra deres forpligtelser, og deres indbetalinger er tabt.

- Der er jo ingen, der kender anlægget så godt som jeg, det står på min grund, og indtil for halvandet år siden stod jeg også for den daglige drift, siger Lars Bo Thomsen, der ikke lægger skjul på, at det har kostet mange spekulationer de sidste måneder.

Fremtidsplanerne for anlægget er heller ikke lagt 100 procent fast endnu. Men de nye ejere regner med at tale med Xergi om den fortsatte drift, ligesom de selv kan levere mandskab til det daglige arbejde.

- Udstyret står der til at lave højteknologisk separation. Men det er vel lige dyrt nok endnu at separere højteknologisk, hvorimod lavteknologisk separation ligger lige for, siger Lars Bo Thomsen, der på det sidste har købt jord til sin ejendom, således at han ikke længere er afhængig af den arealreduktion, en højteknologisk separation giver. Han har haft folk til at regne på det og mener nu, at han kan nu klare sig med jordreduktionen fra den lavteknologiske separation.

- Vi har heller ikke fået snakket om, hvor meget gylle vi skal have udefra. Min bror og jeg har jo en del gylle selv. Men vi er da indstillet på at hjælpe dem, der er afhængige af at komme af med gyllen, siger den nye ejer af Dammen Bioenergi, der overtager anlægget allerede den 24. maj 2006.

De andre naboer omkring anlægget er spændte. De håber på en god dialog og på at anlægget kan køre videre, som det er sket i konkursperioden uden de store lugtgener, som anlægget tidligere har været voldsomt præget af.

Læs også