Familieudvalget er en del af landbruget

(LANDBRUG FYN) Fyns Familieudvalgs årsmøde afholdes for første gang på 4H-gården i Stenstrup.

- Familieudvalget har et mål: Vi skal og vil fortsat være en del af landbruget. Vi vil også fremover have den kobling til landbruget, som vi har nu. Vi er en del af landbruget!

Det fastslår Fyns Familieudvalgs formand, Lilly Jørgensen, og det vil også være et af de punkter, hun vil komme ind på i sin beretning på familieudvalgets årsmøde, der finder sted fredag den 28. april, og som for første gang er henlagt til Aktivitetsgården/4H, Hundstrupvej 5 i Stenstrup.

Lilly Jørgensen glæder sig i øvrigt over, at familielandbruget har en medlemsstruktur, som gør, at både mænd og kvinder har stemmeret i organisationen.

- Vi i familieudvalget har en dobbeltrolle, påpeger hun. Vi er både forbrugere og producenter. Derfor har vi en tæt tilknytning til landbruget. Og den dobbeltrolle er vigtig for os.

- Udvalget har en platform i landbruget og har udsyn til det omgivende samfund, så vi kan forholde os til, hvordan landbrugets, familiernes og forbrugernes forhold samlet kan optimeres.

- Et af de spørgsmål, jeg vil rejse i beretningen på årsmødet, er, om vi kan forudse kvaliteten af maden. Familieudvalget er med til at gøre opmærksom på de gode danske produkter, som vore danske landmænd fremstiller, understreger Lilly Jørgensen.

Som nævnt afholdes Fyns Familieudvalgs årsmøde på Aktivitetsgården/4H i Stenstrup. Arrangementet starter med velkomst og kaffe kl. 15.30. Efter den vedtægtsbestemte del med beretning, debat, forslag og valg vil 4H-gårdens leder, Anne Marie Jørgensen, vise rundt og fortælle om aktiviteterne.

Læs også