Majsfoder i pølser

(LANDBRUG FYN) Køerne hos Ringberg Sørensen I/S i Balslev er vilde med det nye energiprodukt. Den modne majs blev mejetærsket i vinter, og knust og ensileret med maskinstationens nye crimper.

Kvægbrugerne er til stadighed på jagt efter nye, effektive og prisbillige fodermidler. Blandt dem har været HP Pulp og frisk roeaffald fra Assens Sukkerfabrik, hvis dage nu ser ud til at være talte.

Hos Ringberg Sørensen I/S i Balslev har man nu fundet et alternativt energiprodukt til køerne: Knuste majskerner i plastpølse!

Køerne er vilde med majsen på denne måde, har brødrene Jørn og Knud Ringberg Sørensen allerede konstateret, efter de i nu godt to måneder har tildelt ca. 140 kg af det nye foder i forbindelse med robotmalkningen af de 94 køer i deres højtydende jerseybesætning.

I/S Ringberg Sørensen, der driver en større maskinstation med syv fastansatte medarbejdere, har investeret i det grej, som er nødvendigt for at bjerge dette nye stivelsesfoder. Det vil sige et plukke-skærebord til maskinstationens mejetærsker og en Kemper Idaas crimper, som knuser de høstede, modne majs og pakker materialet i plastfolie. Pølsen er halvanden meter i diameter og kan være op til 50 meters længde, og heri færdigensileres majsen uden tilsætning af propionsyre.

Noget utraditionelt blev seks hektar majs høstet på frossen jord den 6. januar i år af den simple årsag, at maskinstationen først kunne få Kemper maskinen på prøve efter nytår.

- Efter de gode erfaringer har vi nu besluttet at købe maskinen, der også kan crimpe korn, fortæller Jørn Ringberg Sørensen. Derfor håber vi, at også andre kvægbrugere i denne sæson vil prøve den nye metode.

Et vigtigt punkt er allerede nu at planlægge såning af det ønskede areal med en tidlig majssort, idet afgrøden så vil være høstmoden i fornuftig tid sidst på efteråret. Til den tid vil majskernerne indeholde 35-40 procent vand, og egentlig er høsten ikke særlig vejrafhængig. Vandprocenten vil være konstant, og om nødvendigt vil mejetærskningen kunne foregå på frost, som Ringberg Sørensen praktiserede det i forsøgsarealet her i vinter.

Maskinstationsejeren oplyser, at et areal på 10 hektar vil svare til foderet til 100 køer på en sæson. I besætningen i Balslev fodres som nævnt med 140 kg om dagen.

- Vi har fået foretaget analyse af foderet, der siger, at 1 foderenhed svarer til 1,35 kg. Og hvad der er meget vigtigt, så er der ikke målt toksiner i foderet, påpeger Jørn Ringberg Sørensen.

Selve tildelingen af foderet til køerne har brødrene Ringberg Sørensen også udviklet en speciel teknik til. Miksningen med C-blandingen uden korn sker automatisk i fodersiloen, hvorfra kraftfoderautomaterne ved malkerobotterne fyldes.

TEKST: ERIK HANSEN

Læs også