Dyrlæger i oprør mod regeltyranni

(EFFEKTIVT LANDBRUG) Et længe ulmende oprør mod statslige direktiver vendt mod producenter og dyrlæger slog ud i lys lue i en dyrlægefaglig debat om resistens.

En ny dyrlægelov trådte i kraft onsdag den 1. marts, og samme dag blev det gjort klart, at dyrlæger har fået mere end nok af statsligt formynderi repræsenteret ved Fødevarestyrelsen.

Et fagligt seminar om risikoen for spredning af resistente bakterier fra dyr til mennesker på Hotel Scandic Park, Bygholm, endte med at koge over. Dyrlægerne forsvarede deres ret og pligt til at behandle dyrene bedst muligt.

Fødevarestyrelsens liste over anbefalede medikamenter blev således af en deltager kaldt for »møglisten«. Cristian Friis, professor ved Landbohøjskolen (KVL), annoncerede i en afsluttende paneldebat, at han ville lave en alternativ liste.

Advokat Uffe Baller, Århus, fortalte, hvordan han med succes havde forsvaret dyrlæger i hovedparten af sager om overtrædelse af dels dyreværnsloven og dels overtrædelse af bureaukratiske regler.

Sagerne endte alle med enten frifindelse eller mindst en halvering af bøder fastsat af Fødevarestyrelsen. Enkelte sager er anket eller verserer fortsat.

Efter Uffe Ballers indlæg rejste kontorchef Per Henriksen fra Fødevarestyrelsen sig bagest i salen for at bekendtgøre, at pr. 1. marts var de administrativt fastsatte bødeforlæg afløst af en ny lov om dyrehold og dyrlæger. En bemærkning, som næppe bidrog til gyde olie på vandene.

Dyrlæge Rikke Nielsen fremhævede, at dyrlæger i forvejen er meget pressede af regler og krav om en korrekt administrativ praksis. Den nye lov (L90), som tidobler bøderne, vil kun gøre ondt værre.

Rikke Nielsen høstede et af dagens største bifald for sit indlæg, som hun satte i relief ved at påpege, at hun endda kun arbejdede på halv tid.

Flere dyrlæger medgav, at presset er meget omfattende. Alene angsten for at blive hængt ud og selv »havne i grøften«, når de hvide biler fra Fødevarestyrelsen tropper op, er meget udbredt. Mange vil automatisk bringe en eventuel sag for retten.

Dyrlæge Hasse Kahr Poulsen sammenlignede i sit indlæg Fødevarestyrelsens behandling af dyrlæger med skueprocesserne i Sovjetunionen under Stalin i 30´erne.

Læs også