Danisco lukker fabrikken i Assens

(EFFEKTIVT LANDBRUG) På baggrund af EU’s nye sukkerordning har Danisco besluttet at omorganisere koncernens sukkeraktiviteter. I Danmark lukkes sukkerfabrikken i Assens.

Med virkning fra 1. juli i år ændres vilkårene for såvel sukkerindustri som roedyrkere i kraft af EU’s nye sukkermarkedsordning og ændrede regler for EU’s sukkereksport.

I lyset af den udvikling planlægger Danisco en række betydelige effektiviseringer med det formål at fremtidssikre koncernens position som en af Europas førende sukkerleverandører.

Danisco har derfor indledt drøftelser med medarbejderne om en række tiltag, der dels skal reducere virkningerne af den kraftige reduktion af EU’s sukkerpriser, dels tilpasse fabriksstrukturen til de nye produktions- og eksportvilkår.

I Danmark omfatter planerne en lukning af sukkerfabrikken i Assens efter kampagnen 2006. Ligeledes efter kampagnen 2006 lukkes sukkerfabrikkerne i Köpingebro i Sverige og i Salo i Finland. Der til kommer delvist salg af sukkerkvote i Sverige og Finland, køb af ekstra kvote til sukkerfabrikken i Anklam i Tyskland samt optimering af administrative funktioner i løbet af 2007.

De planlagte tiltag vil berøre op mod 350 medarbejdere og vil medføre en reduktion i Daniscos samlede produktion af kvotesukker på ca. 100.000 tons.

- Det er dybt beklageligt, at en række af vores medarbejdere står til at miste deres job på grund af ændringer i de ydre rammer om vores virksomhed. De effektiviseringer, vi lægger op til, er dog afgørende for, at vi fortsat kan markere os blandt frontløberne på det europæiske sukkermarked og være arbejdsplads for tæt på 2000 medarbejdere, siger koncerndirektør Mogens Granborg, Danisco A/S.

Læs også