Prognosen for svinenoteringer for 2006 opjusteres

(Effektivt Landbrug) OPTIMISME: I forhold til prognosen fra oktober, hvor den forventede gennemsnitssvinenotering for 2006 var 8,25 kroner, så opjusterer Bent Claudi Lassen mindst til niveauet fra 2004.

Der var opmuntrende ord til de danske svineproducenter fra formanden for Danske Slagterier, Bent Claudi Lassen, på et pressemøde på Axelborg tirsdag.

I oktober kom Danske Slagterier med en prognose for den gennemsnitlige svinenotering i 2006, der lød på 8,25 kroner, hvor det tilsvarende tal for 2005 var 8,72 kroner. Ikke ligefrem gode nyheder for de danske svineproducenter, men i går havde Bent Claudi Lassen en lille overraskelse med i posen.

- Jeg forventer nu, at gennemsnitsnoteringen for 2006 kommer til at ligge på samme niveau som i 2004 (8,59 kroner red.) eller lidt højere, og dertil kommer selvfølgelig restbetalingen, sagde Bent Claudi Lassen.

Der var flere grunde til, at prognosen fra oktober er blevet opjusteret så meget, som det er tilfældet. Udbud og efterspørgsel er stadig som forudset, men der er kommet andre forudsætningsændringer siden den tid.

- Vi har siden oktober set en styrkelse på valutasiden - dog har dollar og pund de seneste par uger vist en vigende tendens. Derudover er der sket ændringer i sygdomssituationen i verden. Der er kommet mund- og klovesyge i Brasilien, og så har fugleinfluenzaen også haft betydning, sagde Bent Claudi Lassen.

Opjusteringen vil dog ikke betyde, at de danske svinenoteringer vil komme på niveau med de tyske lige foreløbig.

- Afstanden til Tyskland er stor, da de har nogle bedre arbejdsmarkedsforhold. Men Danmarks største slagteri har allerede bebudet, at de vil mindske afstanden med 30 øre, og så er vi da kommet et stykke af vejen, sagde Bent Claudi Lassen.

Han påpegede i samme åndedrag, at danske slagteriers egne undersøgelser har vist, at det kun i meget få uger har kunnet betale sig for danske svineproducenter at sende slagte svin til Tyskland.

Læs også