Dyr overses i store bedrifter

(Effektivt Landbrug) Det Veterinære Sundhedsråd mener, at hensynet til det enkelte dyr drukner i store besætninger. Gert Karkov siger, at det i højere grad handler om god management.

I Det Veterinære Sundhedsråds nye årsberetning påpeger man, at der er en risiko for, at det enkelte dyr overses i de store malke-kvæg-, svine- og fjerkræbesætninger, og de indskærper, at dyrene skal passes af et tilstrækkeligt antal personer, der er ordentligt uddannet.

- Det største problem lige nu er, at syge eller tilskadekomne dyr kan blive overset i besætningerne, og så bliver en lidelse først opdaget, når dyrene kommer ind på slagteriet, siger formanden for Det Veterinære Sundhedsråd, Ove Svendsen, der er professor og dyrlæge på KVL.

Som han ser på det, så er de svin, der kommer ind på slagteriet med skader enten overset af landmanden, eller også har han handlet mod bedre vidende.

- Personligt tror jeg, at landmanden oftest har overset skaderne, ellers ville det være grumt, siger Ove Svendsen.

Han mener, at det hænger sammen med størrelsen på besætningerne og bemandingen i staldene.

- Når de menneskelige ressourcer ikke stemmer overens med produktionsenhedernes størrelse, så er der risiko for, at det ud over det enkelte dyr, og så er der nogle dyr, der bliver tabere, siger Ove Svendsen.

Formanden for Dansk Landbrugs Veterinære Udvalg, Gert Karkov, mener ikke, at man alene kan klandre størrelsen på besætningerne, for dyrene kan lige så vel overses i besætninger med 20-30 køer.

- Man skal passe på, at man ikke stiller det for firkantet op. Det handler om, hvordan man griber det an managementmæssigt. I de store besætninger gælder det om, at landmanden har sat tingene i system, så folk ved, hvad de har ansvaret for og lever op til det, siger Gert Karkov.

Læs også