For mange mink i naturen

(Effektivt Landbrug) FORTIDENS SYNDER: Mink lever i dag i naturen og udgør et problem for mange andefugle og andre mindre dyr. Klapfælder kunne være en del af løsningen. De skal placeres med omhu.

Mink lever og yngler i den danske natur i større grad, end man tidligere troede. Den er rubriceret som et skadedyr, der må jages hele året. Over sommeren har der været fokus på mink i naturen, specielt i Nordsjælland omkring Mølleådalen, i et område hvor der var et større minkudslip for nogle år siden forårsaget af aktivister.

- Det er i høj grad fortidens synder, der gør, at mink lever i den danske natur i dag. Mink er blevet benyttet som rottebekæmpere i havne, aktivister har sluppet mink ud, og der er nogen, der er sluppet ud fra farme, fortæller kommunikationschef Sander Jacobsen, Kopenhagen Fur.

I 2002 kom en rapport om mink i naturen. Erhvervet var selv med til at finansiere denne rapport. Den dokumenterer, at den største effekt ville en indsats i erhvervet have. Den indsats er der siden arbejdet på i pelsdyrerhvervet. Der blev taget skridt til at stramme reglerne om hegning. Fra 1. januar 2003 skulle der således være sluser og fangarme indenfor hegnet i alle farme, ligesom flere andre forhold skulle opfyldes.

- Omkring løsslupne mink taler vi derfor i høj grad om fortidens synder. Erhvervet bad selv om en stramning af indhusningsbekendtgørelsen allerede i 1997. Den kom først i 2002 og med efterlevelsen af den, er problemet mindre, fortæller kommunikationschefen.

- For at minimere problemet i naturen er mulighederne blandt andet jagt og fælder. Jagtmulighederne omtales regelmæssigt i jagtblade. Smækfælder har der ikke kunnet nås til enighed om i Vildtforvaltningsrådet, fortæller Sander Jacobsen.

- Smækfælder er en af løsningsmulighederne for at fange vilde mink ude i naturen, erkender Bo Håkansson, fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Men smækfælder er et tveægget sværd. Om det er det rigtige redskab afhænger af, hvor man sætter dem. Men sat på holme eller andre steder, hvor andre mårdyr ikke kan gå i dem, er de en mulighed, siger Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening.

Læs også