Opbakning bar frugt

(LANDBRUG FYN) De østfynske vognmænd Jørgen og Palle Matthiesen blev bakket op af landmændene, da de pludselig stod til at miste grisetransporten i området. En aftale med SPF-Selskabet er nu faldet på plads.

En underskriftsindsamling blandt de østfynske svineproducenter og stormøde i Ullerslev Forsamlingshus har nu medvirket til, at Palle Matthiesen, Ullerslev Vognmandsforretning, og fætteren Jørgen Matthiesen, Tårup Vognmandsforretning, har indgået aftale med SPF-Selskabet om fortsat at transportere svin til Danish Crown fra det østfynske område.

Det vakte stor opstandelse, da SPF-Selskabet i foråret blev valgt til fremtidig transportør af de østfynske svin, da Danish Crown afsluttede en licitationsrunde om indtransporten af slagtesvin og søer i de kommende tre år.

Og den blev ikke mindre, da over 80 fremmødte svineproducenter ved stormødet blev orienteret om forhandlingsforløbet med deres to nuværende og vellidte vognmænd.

Derfor vækker det nu givetvis tilfredshed, at det alligevel bliver Palle og Jørgen Matthiesens grisebiler, der også i de kommende år vil dukke op i indkørslerne på de østfynske gårde for at hente slagtesvin og søer.

TEKST: ERIK HANSEN

Læs også