Gylle ligger billigere i en plastikpose

(Effektivt Landbrug) GYLLELAGUNER: Laguner er billigere end gyllebeholdere af beton. Lagunerne er også lettere at indpasse i landskabet.

Selv om det efterhånden er fire år siden, at Miljøstyrelsen gav grønt lys for gyllelaguner i Danmark, har under 50 landmænd indtil videre investeret i den alternative opbevaringsform.

Men det vil måske ændre sig i de kommende år. Gyllelagunerne har nemlig en række fordele frem for beholderne af beton. Først og fremmest er de billigere, og det har da også været den afgørende faktor for de landmænd, som har valgt en lagune frem for en betonbeholder.

- Prisen har absolut stor betydning for landmændene, siger landskonsulent Niels Henrik Lundgaard, som har sammenlignet omkostningerne til gylleopbevaring ved opbevaring i henholdsvis betonbeholdere og gyllelaguner.

Beregningen, der er baseret på vejledende priser, viser, at investeringen i en kapacitet på 12.000 kubikmeter koster mellem 161 og 188 kroner pr. kubikmeter gyllebeholder inklusive teltoverdækning og mellem 108 til 113 kroner pr. kubikmeter gyllelagune - alt efter om kapaciteten er fordelt på to, tre eller fem gyllebeholdere af beton eller på to eller tre gyllelaguner.

Når det gælder de årlige omkostninger ligger de i runde tal mellem 139.000 og 176.000 kroner for betonbeholderne og mellem 116.000 og 121.000 kroner for lagune-løsningerne.

- Skal der vælges mellem beholder og lagune, er der en forskel på 20.000 kroner pr. år til fordel for lagunen, konstaterer Niels Henrik Lundgaard. Hvis der er naturligt flydelag på beholderen i stedet for teltoverdækning, reduceres dette beløb, tilføjer han.

Han mener imidlertid ikke, at man kun skal se på prisen.

- Som rådgivere peger vi fortsat på betonbeholderen som den sikre og gennemprøvede løsning, fordi det stadig er uafklaret, om omrøringen af en gyllelagune kan gøres tilstrækkelig effektivt, siger konsulenten.

Omrøringen ser dog fornuftigt ud på de laguner, Landscentret har fulgt gennem de seneste år. Man er blot endnu ikke så sikre, at man tør give garanti for, at der ikke kan opstå problemer med omrøringen – især hvis der er tale om gylle med stort tørstofindhold, eller for eksempel minkgylle, hvor man ved, at der er et kraftigt bundfald, som er vanskeligt at omrøre, selv i en åben betonbeholder.

Selv om betonbeholderne er den kendte og velafprøvede konstruktion, er der andre forhold, der taler for lagune-løsningen. En af de væsentligste forudsætninger for den fortsatte udbygning af husdyrbrugene er nemlig, at det sker uden risiko for nabogener.

- Her er det afgørende, at vi kan lave noget, der ikke visuelt forurener landskabet. Det kan godt lade sig gøre at placere en betonbeholder med overdækning på en fornuftig måde, men den vil altid være meget markant i landskabet. Her er en lagune mindre synlig, påpeger Niels Henrik Lundgaard.

- For landmændene, der har valgt lagune-løsningen, er det økonomien, der tæller mest, men set ud fra en faglig vurdering, er der andre ting, som vejer tungere – ikke mindst synligheden i landskabet, siger konsulenten, der ikke vil gå så vidt som til at tale om et gennembrud for gyllelagunerne.

- Men, siger han, det er et alternativ, som er værd at overveje.

Læs også