Kødkvæg i knibe

(LANDBRUG FYN) Den seneste EU-reform ændrer markant vilkårene for kødkvægsavlerne. Fyns Amt mangler ikke kreaturer.

- De enkelte landbrug skal finde deres egen model for at det lykkes. Eventuelt med MVJ-ordninger, siger specialkonsulent Bjarne Boysen fra Landscentret.

Som specialkonsulent for kødkvæg er han sikker på, at der vil blive skåret i bestanden, da hovedparten af støtten til kødkvægsavlerne afkobles.

- Der vil være forskelle afhængig af hidtidig maksimal støtte, men kødkvægsproducenterne vil typisk komme til at mangle 2.500 kroner pr. ko i præmier, siger Bjarne Boysen.

I Fyns Amt arbejder man også med ændringerne af EU-reformen for at sikre den optimale naturpleje.

- Også efter den nye EU-reform sker driften og plejen af Fyns Amts naturarealer ved aftaler med landmænd. Dels ved tillæg til gamle aftaler, men også ved indgåelse af nye aftaler, siger Peter Storkholm fra amtets Afdeling for Natur- og Vandmiljø.

Han gør det klart, at amtet skal behandle landmændene ens, så der bliver brugt samme kontrakttype, som landboforeningen Agrogården anvender. Inklusiv tillægskontrakten, som sikrer tilbagelevering af betalingsrettighederne.

Læs også