Urokkelige Robert

(Effektivt Landbrug) SKARPE HJØRNER: Foderrobotten Robert styrer sikkert omkring skarpe hjørner ved hjælp af en styreledning i gulvet. Inden den læsser sin last af fuldfoder af på foderbordet, fejer den foderresterne til side.

Et af de første eksemplarer af den nyudviklede, automatiske fodringsrobot, Robert, fra Cormall A/S klarer nu fodringen af de godt 200 SDM malkekøer hos brødrene Anders og Flemming Kristensen, I/S Kristensen i Henne ved Varde. De to brødre, der driver bedriften økologisk, tog i efteråret en nybygget sengebåsestald med 230 sengebåse og 12 kælvningsbokse i brug. Ikke blot fodringen foregår automatisk. Malkningen foregår med tre Lely malkerobotter. Dermed er det manuelle arbejde med pasningen af køerne reduceret til et minimum. Den nye sengebåsestald er uisoleret med åben, overdækket kip og gardinsystem i siderne. Desuden er der etableret en ny type gummigulv på gangarealerne langs staldens to foderborde. Anders og Flemming Kristensen har selv tegnet deres nye stald, og de har tænkt utraditionelt. Der er nemlig hele ni rækker sengebåse - på tværs af stalden - fire dobbeltrækker og en enkeltrække, samt to kun to meter brede foderborde.

- Ved at indrette stalden med tværstillede sengebåserækker har vi sikret kort afstand til malkerobotterne, hvilket betyder, at også de svage køer går hen og bliver malket hyppigt nok. Desuden gør denne indretning det nemt at inddele køerne i relevante grupper. Hertil kommer, at køerne let kan komme ud på græs om sommeren via to udgange i den ene side af stalden, forklarer de to vestjyske brødre. De første praktiske erfaringer med den automatiske, computerstyrede fodringsrobot er nu overstået, så de sidste tilpasninger og justeringer kan foretages. Den tre kubikmeter store fodringsrobot indgår i en samlet løsning med en 30 kubikmeter stor stationær Cormall diagonalblander. Effektivt Landbrug havde for nylig lejlighed til at se systemet i funktion. Robert robotten styres ved hjælp af en kobberledning, der er fræset ned i betongulvet i en to-tre centimeter dyb rille, som efterfølgende er fuget med silikone. To følere, en foran og en bagpå robotten, opfanger de elektromagnetiske bølger fra kobberledningen og styrer efter dem.

Ledningen ligger meget præcist, da Robert på sin faste rute frem og tilbage imellem fuldfoderblanderen og de to foderborde, skal passere et par skarpe hjørner, som det ville kræve en del øvelse for en mand at klare manuelt. Når fodringsrobotten holder under fuldfoderblanderen for at blive fyldt op, sørger styringen for at køre den lidt frem undervejs, så den bliver ordentligt fyldt op. Da det er en kold vinterdag, sørger computeren også for, at den lille 27 hk vandkølede dieselmotor bliver forvarmet inden start. Motoren starter da også fint. Robert bakker nu i skridtgang hele vejen ind til det fjerneste foderbord, passerer i sikker stil det skarpe sving ind på det smalle foderbord og bakker op til den fjerneste ende. Undervejs fejer to hydraulisk drevne, runde koste foderresterne til den ene side. Det skal i øvrigt ændres, så kostene roterer hver sin vej og fejer foderresterne ud til hver sin side. Det er ikke meget foder, der ligger tilbage, da køerne fra hver side kan nå ind over foderbordet i hele dets bredde.

Nu begynder Robert at køre forlæns, og samtidig starter udfodringen. Fuldfoderet føres hen mod åbningen i bagenden af en bundkæde, og en roterende valse hjælper til med at fordele foderet jævnt på foderbordet. Bundkædens hastighed styres af robottens computer, så den udfodrede mængde passer til den tilbagelagte afstand på foderbordet, og foderkassen er tom, når Robert er nået op til den modsatte ende af foderbordet. Afstanden måles ved hjælp af det lille hjul under forenden af fodringsrobotten. Så går turen forlæns ud til fuldfoderblanderen for at få læs på igen. Nu sendes der et radiosignal til blanderen om at starte udtømningen. Blanderen stopper igen, når den modtager signal om, at foderrobotten er fyldt med det indstillede antal kilo fuldfoder, hvorefter turen går ind til det andet foderbord. På turene rundt i stald og foderlade styres Robert altid af den føler, der sidder forrest i forhold til kørselsretningen. Robotten er knækstyret, så pladsbehovet i forbindelse med de skarpe sving er beskedent. Styringen foregår med en hydraulisk cylinder i hver side. At der bakkes ind i stalden med foderet, skyldes staldindretningen, som ikke gør det muligt at køre rundt.

Robert fodrer hver tredje time døgnet rundt. Tidspunkter, hyppighed og fodermængde kan indstilles efter ønske og behov, så der altid er friskt foder på foderbordet. Der kan også til enhver tid lægges en ekstra fodring ind, og mængden af foder pr. udfodring kan ændres på computeren. Desuden kan robotten indstilles til at tage en tur ind på de to foderborde engang imellem og feje foder tilside, uden at der fodres ud bagefter. Hvis det ønskes, kan automatikken slås fra, så Robert for eksempel kan anvendes som almindelig fodertruck i en ungdyrstald - eller for tankning og vedligehold. Derfor er fodringsrobotten på helt traditionel vis udstyret med førersæde og betjeningsorganer. Bundkæden drives hydraulisk, og transmissionen er fuldhydraulisk. - Når vi har valgt denne form for automatisk fodring, var det ikke mindst for at være fri for, at skulle have skinner monteret på ubekvemme steder i stald og foderlade. Og med et skinnehængt system ville vi kun kunne fodre de steder, hvor der var monteret skinner. Fodringsrobotten kan vi også anvende manuelt andre steder, og skulle det endelig være, vil der jo hurtigt kunne fræses flere styreledninger ned, så der kan fodres automatisk flere steder, blot der er støbt gulv, forklarer Anders og Flemming Kristensen.

De foretrækker også deres nye medarbejder »Robert« frem for systemet med kædebord. Begrundelsen er, at det med fodringsrobotten er muligt at tilpasse fodermængden til forskellige grupper af dyr, eksempelvis goldkøer, kvier, l. kalvs køer og så videre. Desuden slæber robotten ikke jord og snavs ind i stalden udefra, og man sparer den traktor, der skal til for at trække en mobil fuldfoderblander. Med fuldfoderrobotten kan man også nøjes med smalle foderborde. Og den stationære diagonalblander, der indgår i systemet, drives af to styk 18 kW el-motorer, så energiforbruget til foderblanding er langt lavere end med en traktordrevet blander. En bøjle foran og bagpå robotten standser denne, hvis der køres ind i et eller andet - en god sikkerhedsmæssig foranstaltning.

Læs også