Optimisme i lille foderstof

(LANDBRUG SYD) Trods hård konkurrence klarer Vejrup Andels Grovvareforening sig godt – er netop startet på de næste 100 år.

Mange små enheder i landbruget har det svært. Sammenlægninger og fusioner er en normal ting. Ting bliver større og større. Det kaldes strukturudvikling.

Det er imidlertid en udvikling, den lille foderstof, Vejrup Andels Grovvareforening, ikke ønsker at blive en del af – her klarer man sig selv. Trods øget konkurrence fra »de store« på markedet er holdningen i Vejrup klar – vi kan og vil selv.

Vejrup Andels Grovvareforening har netop fejret sit 100 års jubilæum med 225 deltagere i jubilæumsfesten i det lokale fritidscenter, og den aften blev der ikke talt nedlæggelse/fusion for foreningens vedkommende.

- Vi kan sagtens klare os selv, fastslår Mogens Skovbo Hansen, der har siddet i forretningsførerstolen i knap et år.

Han lægger ikke skjul på, at der er en skærpet konkurrence, men det ødelægger ikke hans nattesøvn:

- Konkurrence er sundt, men så længe vi kan levere til konkurrencedygtige priser, skal vi nok klare os, noterer Mogens Skovbo Hansen.

Omvendt erkender han, at hvis det ikke var muligt at købe ind via sammenslutningen »den lokale andel«, ville det næppe være muligt at overleve. Nu ser det imidlertid godt ud, og det er ikke kun de lokale landmænd, der kender nummeret til forretningen på Storegade i Vejrup.

- Vores hovedomsætning er her lokalt, men vi får også nye kunder udefra. Vi har bl.a. fået flere nye i Haderslev-området, fortæller Mogens Skovbo Hansen i det lille kontor i Vejrup, der indholdsmæssigt har ændret struktur, siden han overtog »førerstolen«.

Gennem 41 år var det Peter Jessen, der var forretningsfører, og han holdt sig til den kendte blyant. Nu er der købt edb-anlæg, og Ketty Christoffersen er ansat som bogholder. Hun klarer også en række andre opgaver, og Mogens Skovbo Hansen er ikke i tvivl om, at det er billigere at have en medarbejder på kontoret til at tage sig af regnskabet end at få det hele ordnet »i byen« hos en revisor.

Den nye forretningsfører giver i det hele taget udtryk for, at det er vigtigt at kigge på udgifterne. De må ikke overstige indtægterne. Han har flere ideer til udvikling af det rent praktiske omkring bygningen – bl.a. ny vægt, prøvetagningsudstyr og ny belægning - men der skal ikke jages noget igennem.

- Jeg vil have lavet en investeringsplan, men vi skal først bevise, at vi kan tjene penge, lyder det fra Mogens Skovbo Hansen, der erkender, at hans kendskab til foderstofbranchen var meget beskedent, da han blev ansat – men det er kommet med tiden.

Hvordan regnskabet tegner sig, vil den nye forretningsfører ikke ind på endnu. Regnskabsåret slutter til april, men han konstaterer, at det ser fornuftigt ud.

I forbindelse med dannelsen af Sydjysk Andel var forretningen i Vejrup inviteret med til fusionsforhandlingerne, men her var svaret nej – i Vejrup kan og vil de selv.

Bestyrelsen for Vejrup Andels Grovvareforening består her i jubilæumsåret af formand Preben Lind, Otto Pedersen, Bjarne G. Sørensen, Jens Chr. Nielsen og Kim Nielsen.

Læs også