Landsbysmed anno 2005

(LANDBRUG FYN) 50 ÅR: I landsbyen Skydebjerg er alle forretninger lukket med tiden. Landsbysmedien lever dog stadig i bedste velgående. Onsdagens fødselar, smedemester Hans Jørgen Jørgensen, har i alt syv ansatte og driver en attraktiv butik.

Forretningslivet har det trangt rundt om i landsbyerne. Slagteren og andre specialbutikker er for længst lukkede, og mange steder er der hverken brugs eller købmand tilbage. Også håndværkerne er med årene blevet sjældnere i de små samfund.

Sådan er det også gået i landsbyen Skydebjerg en kilometer syd for Aarup. Og dog.

Midt i byen - lige ud til Assensvejen - ligger Skydebjerg Smede- og Maskinforretning med dets store værkstedsbygning, en ny, velassorteret butik og administrationslokale. Og i den lille bygning, hvor oprindelige landsbysmedie fra 1922 havde til huse, er udstillet produkter fra virksomhedens alsidige program af landbrugsmaskiner og udstyr til have- og parkområdet.

- Da min far købte smedien i 1951, gav den lokale smedeforbundsformand den ikke mange år at leve i. Det er da gået meget godt, lyder det beskedent fra den nuværende landsbysmed, Hans Jørgen Jørgensen, der straks efter læretiden hos Flemløse Maskinforretning var overstået overtog smedien, da hans far Peter Jørgensen døde i en tidlig alder.

Hans Jørgen Jørgensen, der på onsdag den 19. februar fylder 50 år, har i de 30 år formået at få smedevirksomheden til at følge med tiden, således den i dag fortsat fremstår som en attraktiv servicevirksomhed for en stor kundekreds indenfor såvel landbrug, virksomheder og private kunder.

Iført kedeldragt er han klar til at rette eller klippe et stykke jern, hvis en kunde banker på døren til det moderne kontor midt i bygningskomplekset ved byens gadekær. Først skal telefonsamtalen med en landmandskunde lige afsluttes, og en hurtig besked gives til hans kone, Anni, der sidder på en anden side af skrivebordet i færd med dagens regnskab.

- Vi skal altid være parate til at løse enhver opgave, siger smedemesteren, inden han haster ud i det store værksted, hvor en af nutidens gigant-møgsprederen urengjort er kørt ind til en akut reparation.

I dette tilfælde er et par slag med forhammeren på ambolten nok, men værkstedet rummer også avancerede maskiner til mere komplicerede opgaver.

Turen går gennem butikslokalet, hvor der findes lige fra små skruer og hængsler til kedeldragter, smøreolie, hegnartikler fra Poda og alt det værktøj, som et landmandshjerte eller for den sags skyld en gør-det-selv mand kunne begære.

- Det er min kone, som primært tager sig af butiksekspeditionerne, ved siden af det administrative i virksomheden, fortæller Hans Jørgen Jørgensen. For nogle år siden tog vi beslutningen om, at hun kvittede sit job i en butik i Odense, for at vi kunne arbejde sammen hjemme. Det var en god beslutning, som vi aldrig har fortrudt.

Parret bor i et parcelhus i Aarup, men der er altid en parathed til at tage turen til smedien, hvor det påkræves om aftenen eller nogle timer i weekenden. Imidlertid er der ansat fast hjælp til at passe butikken hver lørdag formiddag.

- Vi har blandt andet faste aftaler med tre lokale vandværker. Derfor har vi i realiteten døgnvagt, nævner fødselaren, der har tre svende og to lærlinge ansat.

Foruden salg af landbrugsmaskiner, montering og reparation for landbruget udgør VVS-afdelingen og kundeopgaver for industri og håndværk også et stort aktiv i smedevirksomheden i Skydebjerg, der bygningsmæssigt i Hans Jørgen Jørgensens »regeringstid« er blevet udvidet fem gange. Senest med butikken i 1990 og det store værksted på 350 kvadratmeter i 2000.

TEKST: ERIK HANSEN

Læs også