Forsigtigheden spænder ben

(Effektivt Landbrug) Chefkonsulent Carl Åge Pedersen, berørte på Landsplanteavlsmødet 2005 de aktuelle vilkår for erhvervet, hvor mange hensyn sætter snævre grænser for produktionen.

- Hvis forsigtighedsprincippet skal anvendes i sin yderste konsekvens på alle områder, bliver det meget vanskeligt at fastholde en betydende landbrugsproduktion i Danmark. Der vil blive så mange restriktioner, at man ikke vil kunne konkurrere med kollegerne i andre lande, pointerede chefkonsulent Carl Åge Pedersen, da Dansk Landbrugsrådgivning og Danmarks JordbrugsForskning sammen afholdt Planteavlskongres i Herning.

Chefkonsulenten havde forinden forklaret forsamlingen, at, i henhold til Miljøministeriets definition fra 1998, så er betydningen af forsigtighedsprincippet følgende:

»Når politikerne – nationalt eller internationalt – i en konkret sammenhæng har besluttet, at man skal anvende forsigtighedsprincippet, vil det betyde, at man ikke kan vente med at handle, til der foreligger et endegyldigt videnskabeligt bevis.«

- Så administratorerne kan næppe klandres for at være for forsigtige, når de lader enhver tvivl komme »miljøet til gode«, eller kan de, lød det spørgende fra chefkonsulenten, som omtalte nogle af proportionerne, som de opleves i dagligdagen.

Det bekræfter desværre, at det i miljøpolitikken er forsigtighedsprincippet, der er bærende. Ikke – som vi er vant til i erhvervet – dokumentation for effekt, sagde Carl Åge Pedersen.

Chefkonsulenten fremlagde eksempler på faldet i ammoniakfordampningen, hvor den gunstige udvikling med reduktionen burde give anledning til en vis tøven hos myndighederne, før man bruger en ubetydelig forøgelse af ammoniaknedfaldet til at nægte en landmand at udvikle produktionen.

Tilsvarende kunne Carl Åge Pedersen fortælle fra virkelighedens verden om, hvordan Århus Byråd har valgt at gøre brug af forsigtighedsprincippet. Oven i købet på en sådan måde, at man vil tinglyse et stop for pesticidanvendelse på arealer, man endnu ikke med sikkerhed ved bidrager til drikkevandsressourcerne.

- Faktisk er der for alvor taget hånd om problemet. De forskellige pesticidhandlingsplaner har dels resulteret i, at forbruget er faldet rigtig meget, og ikke mindst når man ser det i relation til drikkevandsforsyningen, sagde chefkonsulenten og tilføjede:

- De sprøjtemidler, der vasker ud af rodzonen i koncentrationer over den meget lave grænseværdi på 0,1 mikrogram pr. liter, er ikke længere tilladt i Danmark.

- Det er ikke op til os fagfolk at vurdere, om man skal gøre brug af forsigtighedsprincippet ud i det absurde, men det er vores pligt at være med til at fremskaffe den bedst mulige dokumentation for beslutningstagerne, sagde Carl Åge Pedersen.

- Og hvis erhvervet ikke selv deltager i at få fremskaffet denne dokumentation, så synes det som om det er meget svært at komme frem til dem, der skal træffe beslutningerne.

- Derfor opruster vi på det faglige område, så man som enkelt landmand i de lokale foreninger kan få en kvalificeret dialog med myndighederne. Det må være et rimeligt krav, at myndighederne kan fortælle, »hvor meget miljø« man får, for i en given situation at spænde ben for, at en landmand kan udvikle sin bedrift, fremhævede chefkonsulenten i sin beretning.

Læs også