Mistanke om svinepest i Sønderjylland opretholdes

Besætningen, som de mistænkte svin stammer fra, samt en række kontaktbesætninger, er sat under offentligt tilsyn.

Fødevareregion Sønderjylland har dagen igennem udtaget prøver og undersøgt både slagteriet og den besætning ved Vojens, som svinene kommer fra. Det har ikke være muligt at afkræfte mistanken.

Danmarks Fødevareforskning undersøger prøverne fra slagtesvinene. I morgen torsdag vil det foreløbige resultat af laboratorieundersøgelserne foreligge, og fredag eftermiddag er de endelige laboratoriesvar klar.

Slagteriet i Blans afslutter onsdag slagtningen af de indbragte svin og lukkes derefter, så grundig rengøring og desinfektion kan finde sted. Alle transportvogne, der har været på slagteriet, skal desinficeres og stå stille i 24 timer.

Læs også