Himmerlandsk mælkeproducent har taget Europas største malkestald i brug

(Effektivt Landbrug) Valget faldt på en 2x32 side-by-side malkestald fra Strangko A/S frem for såvel robotter som en malkekarrusel.

Uden den store opmærksomhed i bredere kredse er Europas største malkestald blevet taget i brug hos mælkeproducent Bøje Pedersen på Tinghøjgård ved Astrup i det sydøstlige Himmerland.

Der er tale om en 2x32 side-by-side malkestald fra Strangko A/S, og det er firmaet Lars H. Grotrian A/S i Østrup ved Aars, der har stået for projekteringen og installeringen af det kæmpestore anlæg, der ifølge ejeren kan malke omkring 225 køer i timen. Malkestalden er bygget ind i et helt nyt staldkompleks, hvor der nu er 800 køer, og planen er, at koantallet skal op på mindst 1.000.

- Vi valgte en side-by-side malkestald, da det ville have kostet en investering på 12-14 millioner kroner at installere malkerobotter til så mange køer, og med robot-malkning ville vi have fået en masse opsynsarbejde. Med en malkekarrusel ville vi ikke have fået så stor en kapacitet, men derimod en masse rengøringsarbejde, siger Bøje Pedersen til Effektivt Landbrug.

Han fortæller begejstret om diverse tekniske finesser ved anlægget. Blandt andet fungerer malkesættene sådan, at der sættes vakuum på, så snart de løftes blot få millimeter, så det er muligt at sætte to pattekopper på ad gangen. Og fast exit rotorbommene ved hver side kan køre hele vejen rundt, så malkeren kan give de køer, der er lidt langsomme til at bevæge sig ud af malkestalden, et lille skub bagi, så de går ud.

Selve malkeanlægget er bygget op som to separate anlæg, hvor de 32 malkesæt i hver side kører på hver sin vakuumpumpe. Med denne opbygning kan der malkes uændret videre med 32 malkesæt, selv om den ene vakuumpumpe skulle svigte.

Opsamlingspladsen foran den store malkestald er ikke mindre end 18 meter bred og dækker et areal på 480 kvadratmeter.

Køerne drives frem mod malkestalden af en tilsvarende stor kodriver, som også er leveret af det vesthimmerlandske firma. Den el-hydraulisk drevne kodriver, der også er Europas største, kan fjernbetjenes fra et hvilket som helst sted i stalden. Den er udstyret med et hydraulisk skrabeanlæg, så den kan anvendes til at skrabe opsamlingspladsen ren, når malkningen er slut, hvilket ifølge Lars H. Grotrian A/S giver en betragtelig tidsbesparelse.

Firmaet, der ifølge egne oplysninger hører til blandt de førende i landet indenfor projektering og opbygning af meget store malkeanlæg, har i øjeblikket et anlæg med en 25 meter bred kodriver på tegnebordet.

Bøje Pedersens 800 køer fodres en gang dagligt med en TMR-fuldfoderblanding, der er sammensat af majsensilage, græsensilage, helsædsensilage, affaldskartofler, rapskager og A-blanding.

Til bedriften hører et markbrug på 750 hektar, der drives i et driftsfælleskab med sønnerne Karl og Kristian Pedersen.

Læs også