Kontrolforening rykket fra Fyn

(LANDBRUG FYN) Bestyrelsen og de sidste to medarbejdere lukkede i sidste uge definitivt ned for Kontrolforeningen Fyn. Regnskabet sluttede med en beholdning på 200.000 kr., som anvendes til gavn for fynsk kvægbrug.

Efter at have fungeret i 31 år er Kontrolforeningen Fyn nu nedlagt, og dermed er en æra i fynsk kvægbrug slut.

Allerede 1. marts i år overgik ydelseskontrollen med de fynske køer til den landsdækkende organisation RYK (Registrering Ydelses Kontrol) og administreres nu fra RYK/CHR-afdelingen (Øst) i Slagelse.

I sidste uge afholdtes det sidste bestyrelsesmøde i Kontrolforeningen Fyn. Den fremlagte regnskabsopgørelse viste, at der efter afslutningen af regnskabet var en beholdning på godt 200.000 kroner tilbage. Beløbet overføres til Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt, hvor det kan komme fynske kvægbrugere til gode.

- Kontrolforeningen Fyn blev dannet for 31 år siden ved sammenlægning af alle de daværende lokale fynske kontrolforeninger, bortset fra Egebjerg og Oure, der har kørt sideløbende, indtil overgangen til RYK pr. 1. marts i år, fortæller formanden for den nu ophørte Kontrolforeningen Fyn, gårdejer Flemming Hansen, Haarby, der er medlem af RYK’s brugerråd og næstformand i Fællesudvalget for Kvæg i Fyns Amt.

- Jeg er tilfreds med det økonomiske resultat, vi er sluttet med i Kontrolforeningen Fyn, siger Flemming Hansen. De 200.000 kroner kunne ikke have været ret meget tættere på en nulløsning, og det viser, at vi hverken har opkrævet for meget eller for lidt i kontingent fra medlemmerne.

Med ophøret af Kontrolforeningen Fyn stopper de sidste to medarbejdere med udgangen af denne måned.

Det er agronom Lisbeth Norup, som pt. har barselsorlov, samt landbrugstekniker Bjarne Madsen.

Lisbeth Norup (34) startede i Kontrolforeningen Fyn i 1998 med registreringsarbejde, og siden blev hun kødkvægkonsulent i Kvægavlsforeningen Fyn. Fra 2000 var hun kasserer for såvel kvægavlsforeningen og kontrolforeningen, og inden hun i foråret gik på barsel igen, var Lisbeth Norup daglig leder af Kontrolforeningen Fyn.

Den post overtog Bjarne Madsen (50), der lige siden 1. december 1985 har arbejdet med registrering og styringsværktøjer i Kontrolforeningen Fyn. Således var han med til opstarten af den elektroniske indberetning af ydelseskontrol, og i 1988 overtog han det tekniske ansvar i kontrolforeningen, herunder ansvaret for kontrolassistenternes tekniske udstyr.

Siden har Bjarne Madsen også haft ansvaret for de lokale datas overførsel til kvægdatabasen.

De to medarbejdere var tilbudt at rykke med til RYK-kontoret i Slagelse, som nu har ansvaret for den fynske ydelseskontrol - men takkede begge nej. I stedet er de nu jobsøgende.

I forbindelse med det sidste bestyrelsesmøde i Kontrolforeningen Fyn i mandags blev der taget behørigt afsked med de to erfarne medarbejdere.

Læs også