Mælkeproducent: OK med Arlagården-besøg

(Effektivt Landbrug) Sydvestjysk landmand manglede kun lidt i at opfylde Arlagårdens krav, efter at han fik besøg af kvalitetsmedarbejder. – Jeg har ikke noget imod konceptet, siger han.

Spørgsmålene var mange, da Effektivt Landbrugs udsendte sidste tirsdag var på besøg på »Kristiansminde« med 120 Jersey-årskøer i Øse ved Varde. Men for en gangs skyld var det ikke journalisten, der stillede nærgående spørgsmål til landmanden. I stedet var det kvalitetsmedarbejder på Arlagården, Bent Truelsen, der udfyldte rollen som udspørger, alt imens han satte krydser i de respektive felter i sine papirer.

Gårdejeren Peter Bøtschi synes, at det er ok, at han fik et sådant besøg, selv om han også synes, at nogle af spørgsmålene »gik i for små sko«.

- Kvalitetsmedarbejderen gik ind og kontrollerede mange ting, som jeg i forvejen burde have styr på. For eksempel min opbevaring af sprøjtemidler, som jo er tjekket i forbindelse med den arbejdspladsvurdering, der er lavet, fordi jeg har en medhjælper.

- På den anden side synes jeg, at det er godt at få kontrolleret alle mælkebesætningerne, så der kommer styr på de problemlandmænd, der er. Hvis kvægbruget dermed kan vise, at det overholder lovgivningen til punkt og prikke, kan det måske med tiden føre til, at lovgivningen lempes, siger Peter Bøtschi, og peger på det tvungne dyrlægebesøg ved behandling af yverbetændelse som et eksempel.

- Førstegangsbehandlingen vil mælkeproducenterne selv kunne foretage, mener han.

Peter Bøtschi og Bent Truelsen er nået ind i 2 x 8-sildebens-malkestalden, hvor Bent Truelsen stille og roligt giver gode råd samt stiller spørgsmål. Peter Bøtschi svarer nogle gange lige med det samme, andre gange finder hånden nakken og klør lidt, før responsen kommer.

- Jeg bakker generelt op om konceptet, for det sætter fokus på mange områder, som mælkeproducenten bør have styr på. For eksempel er det en god ting, når kvalitetsmedarbejderen gør opmærksom på, at landmanden kan skrive nogle af arbejdsrutinerne ned, så de for eksempel kan bruges af en afløser i stalden.

- Men jeg vil så sandelig også håbe, at kvalitetsprogrammet viser sig at være pengene værd. Spørgsmålet er, om ikke mange forbrugere er ligeglade med, om mejeriet bag mælken har et kvalitetsprogram eller ej. Her i Danmark tror jeg i hvert fald, at det er prisen, der er afgørende, hvis forbrugeren skal vælge mellem Arla-mælk eller mælk fra et tysk mejeri uden kvalitetsprogram, siger han.

Den to timer lange kombination af rådgivning og spørgsmål er ved at være slut. Langt de fleste krydser ender de rigtige steder på skemaerne, så derfor kan Peter Bøtschi nu kalde sin bedrift »godkendt med handlingsplan«. Han bliver endeligt godkendt, når han sender dokumentation for, at han har fået foretaget tæthedsprøve og test af kølemiddel i mælkekøletanken. Og så var der også lige et desinfektionsmiddel, som Bent Truelsen skulle kigge nærmere på, før det eventuelt kan godkendes.

Peter Bøtschi er tilfreds.

- Jeg var ikke på noget tidspunkt nervøs, for jeg vidste, at jeg generelt har orden i sagerne. Så resultatet blev, som jeg regnede med. Selve rådgivningen kunne jeg måske ikke bruge til så meget konkret, men jeg har ikke noget imod, at den bliver givet.

Formanden for SDM – Dansk Holstein, Peder V. Laustsen, tror, at kvalitetsprogrammet Arlagården vil vise sig at være en fordel for mælkeproducenterne.

- Den hjælper os til at holde hinanden oppe på at have en høj standard på alle områder. Samtidig vil det gavne os selv på langt sigt, hvis vi alle gør tingene rigtigt, siger han, og peger især på mælkeproducenternes image som et område, der vil kunne forbedres som følge af Arlagården.

- Jeg tror, at programmet vil medvirke til, at forbrugerne får et godt indtryk af os, og det kan være med til, at Arla kan fastholde sine markedsandele. Arlagården dokumenterer nemlig alle de gode ting, som mælkeproducenterne gør med hensyn til miljø og dyrevelfærd, og det skal Arla virkelig slå på over for forbrugerne, så de forstår, at landmændene virkelig gør noget for at opfylde deres krav, siger Peter V. Laustsen.

Han opfordrer samtidig mælkeproducenterne til at »stå igennem« de næste par år, indtil Arlagården for alvor vil kunne bruges i Arlas markedsføring.

- Personligt tror jeg, at vi er ved at nå et vendepunkt. Om 3-4 år vil der blive efterspørgsel efter mælk igen. Samtidig er der bygget mange nye stalde rundt omkring, og de har helt sikkert en fremtid for sig. Der findes ikke nogen steder i verden, hvor mælkeproducenterne er så effektive som i Danmark, siger SDM-formanden.

Peder V. Laustsen er i øvrigt en af de mælkeproducenter, der allerede har haft besøg af en kvalitetsmedarbejder. Hans bedrift blev godkendt til levering efter Arlagårdens principper med det samme.

- Besøget gik uden problemer. Og jeg synes, det er godt, hvis kvalitetsmedarbejderen kan sætte fokus på små procedurefejl i det daglige. Det er også fint, at han spørger til, hvor på gården de døde dyr bliver placeret, for det er jo ikke lige meget, hvor på gården, de ligger.

Læs også