Landbruget frygter endnu længere sagsbehandling

(LANDBRUG FYN) Der er tale om et politisk kompromis, når Fyns Amt har valgt at indføre de nye beregningsmetoder til screeningssager med tilbagevirkende kraft. Emnet kommer på dagsordenen, når De fynske Landboforeninger holder delegeretmøde i denne uge.

- Det var det muliges kunst.

Sådan forklarer formanden for amtets Trafik- og Miljøudvalg, Poul Weber, hvorfor man på Fyn har indført de nye fællesamtslige beregningsmetoder til screeningssager af husdyrbrug med tilbagevirkende kraft.

De fynske Landboforeninger har via et brev til Poul Weber kritiseret amtets måde at gribe tingene an på. I brevet peger formand Niels Hansen bl.a. på, at det er normal forvaltningsprocedure, at en skæringsdato for indførelse af ny administrationspraksis bliver den dag, hvor et udvalg vedtager de ændrede procedurer.

- Vi mener, det er urimeligt at administrere med tilbagevirkende kraft, og mig bekendt er der ikke andre amter, som har valgt at gribe tingene an på samme måde som Fyns Amt, siger Niels Hansen.

Ifølge Poul Weber har udvalget haft flere ting at tage hensyn til i forbindelse med indførelsen af de nye beregningsmetoder. I sit svar til landbruget peger han bl.a. på hensynet til ensartet sagsbehandling, hensyn til anvendelse af nyeste og mest korrekte viden samt hensyn til god forvaltningsskik herunder en effektiv sagsbehandling.

- Kritikken går på, hvorfor de nye metoder ikke gælder fra den dag, vi har vedtaget dem. Det var der forskellige holdninger til i udvalget, og den beslutning, vi har taget, er kompromisset, som der var politisk flertal for, siger Poul Weber.

For landmændene betyder den nye praksis, at amtet færdigbehandler de sager, der er opstartet inden skæringsdatoen den 15. september, efter de gamle regler, mens sager, som amtet endnu ikke er gået i gang med at behandle, kommer til at køre efter de nye regler.

- Det vil, forudser Niels Hansen, betyde en urimelig forlængelse af den almindelige sagsbehandling, fordi der er en masse sager, hvor man skal begynde forfra.

Emnet har så stor betydning for de fynske landmænd, at Niels Hansen med sikkerhed vil tage det op, når De fynske Landboforeninger på torsdag holder delegeretmøde.

- Miljøforholdene og administrationen af disse er noget, der berører os meget. Det er hele vores produktionsgrundlag. Derfor kommer emnet helt sikkert på dagsordenen, siger Niels Hansen.

Kritikken vil dog ikke kun rette sig mod Fyns Amt. Også Naturklagenævnet kommer til debat, efter at nævnet for nylig har anlagt en strammere kurs i sager, der berører de internationale naturbeskyttelsesområder.

- Naturklagenævnet skal ikke udstikke normer. De skal kun påse, at amterne administrerer korrekt, siger Niels Hansen, som i brevet til Fyns Amt efterlyser argumentet for, at Trafik- og Miljøudvalget har ladet Naturklagenævnets seneste afgørelser i en række sager, som er gået amtet imod, være bestemmende for skæringsdatoen for indførelsen af de nye beregningsmetoder.

Hertil svarer Poul Weber, at Naturklagenævnets afgørelser er udtryk for, hvordan lovgivningen tolkes, og at det er god forvaltningsskik, at man retter ind efter Naturklagenævnets afgørelser.

Konsekvenserne af Naturklagenævnets nye praksis, og det tilhørende notat, har således intet at gøre med den måde, amtet har besluttet at indføre de nye beregningsmetoder på, påpeger Poul Weber.

- Tingene hænger sammen. Men de har ikke noget med hinanden at gøre, siger han.

Læs også