Ny livsform med robotmalkning

(Effektivt Landbrug) Nemmere og mere spændende at være mælkeproducent med robotmalkning, lyder erfaringen fra sønderjysk landmand.

Hver eneste morgen gennem 20 år er mælkeproducent Benny Erichsen, Nygaard i Bedsted ved Løgumkloster, stået op for at malke, når vækkeuret ringede klokken fem.

Det gør han ikke mere. Nu sover han længere om morgenen, fordi de 55 årskøer nu selv har lært sig at styre malkningen i en af de første Galaxy malkerobotter fra Kolding-firmaet S.A. Christensen A/S. Robotten malkede første gang i marts 2003.

- Det er en kæmpestor forandring. Faktisk er der tale om en hel anden livsform som landmand. Men jeg har også måttet sluge nogle kameler, påpeger den sønderjyske landmand.

- Med fri kotrafik står de stærke køer fast på deres rettigheder ved og omkring malkerobotten. Og man må gøre sig klart, at køerne, der står udenfor, også påvirkes af lyde og af den ko, der står inde i robotten og bliver malket.

- Nogle køer lærer det aldrig, forklarer Benny Erichsen om sin besætning og den forandring, der er sket i den løsdriftstald, han byggede i 1994.

- Efter overgang til robotmalkning har vi måttet udskifte omkring halvdelen af besætningen, før det hele rigtigt er kommet til at køre, erkender han.

Fra 1994 og frem til 2003 malkede den sønderjyske mælkeproducent i en såkaldt halv malkestald, der således ikke nåede at blive fuldt udbygget, før robotalderen gjorde sit indtog på Nygaard.

Efter en mildest talt besværlig start med robotten, hvor den lille familie var ved at drives til vanvid, er køernes årlige mælkeproduktion nu øget med 1.000 kilo pr. ko i forhold til tidligere, ligesom en periode med forhøjede celletal igen er kommet på plads.

- Vi var i store vanskeligheder og var ved at forbande investeringen i malkerobotten langt bort. Men da vi endelig fandt ud af, at vore problemer i stedet skyldtes et samtidigt problem med toksiner i grovfoderet, fik vi brudt den onde cirkel.

- Den fase, hvor man ikke ved, hvad der er årsag til hvad, er meget frustrerende, og man skyder nærmest i blinde. Så tror man jo, at fordi malkeanlægget er det nye, er det her årsagen til alle problemerne skal findes, og det hele kommer til at køre i ring den forkerte vej.

- Heldigvis fik vi sammen med vore rådgivere og S.A.C.-folkene fundet frem til en løsning af problemerne og nu er vi i stedet kommet ind i en positiv cirkel, siger Benny Erichsen og angiver, at køerne nu malker mellem 3,2 og 3,5 gange i døgnet.

Benny Erichsen kan ikke skjule, at det er blevet sjovere og lettere at være mælkeproducent.

- Modsat, hvad mange tror, får man faktisk et bedre overblik over sin besætning, fordi man med de lister, man kan trække ud fra computeren, hele tiden kan følge den enkelte ko.

Celletallet følges ved hjælp af konduktivitetsmåling, malketiden pr. kirtel registreres, og lige så snart, der er optræk til yverbetændelse, kan det ses på listerne, ligesom programmet indeholder en kokalender.

- Endnu har vi ikke det store managementprogram med i systemet. Men jeg synes, jeg får et godt overblik, og opdager en syg ko noget tidligere end før. Dagligt går jeg forbi computeren flere gange og kan straks se på listerne, hvis en ko pludselig går ned i ydelse eller der sker noget andet unormalt, forklarer Benny Erichsen.

- Det var primært, fordi jeg i forvejen havde et S.A.C.-malkeanlæg og derfor kendte firmaet, at valget faldt på en Galaxy-robot, siger Benny Erichsen til spørgsmålet om, hvorfor han valgte en på investeringstidspunktet forholdsvis uprøvet malkerobot i Danmark.

Selv om Galaxy er en relativt nyudviklet malkerobot, er den bygget op omkring kendt teknologi, idet funktionerne udføres af en gennemprøvet industrirobot, der står ved siden af malkeboksen. Vask, påsætning, aftagning og pattespray foregår helt individuelt for hver kirtel, hvorfor Galaxy-robotten for eksempel fjerner pattekoppen fra den enkelte kirtel, når den er malket ud.

Der står i dag Galaxy-robotter og malker hos 27 mælkeproducenter, og flere er på vej, oplyser S.A.C. Samme robotarm kan betjene to malkebokse, der enten står overfor hinanden eller i forlængelse af hinanden i det man benævner tandembokse. Her flytter robotten sig fra den ene boks til den anden ved at køre på en skinne parallelt med boksene.

Læs også