Grovfoderdag i Hellevad

(LANDBRUG SYD) Majsen er hovedafgrøden hos kvægbrugerne i landsdelen og således også på temadagen i forsøgsmarken.

Så er tiden inde til at besøge grovfoderforsøgene torsdag den 23. september fra 10-15 på forsøgsmarken i Hellevad. Forsøgsmarken er etableret i et samarbejde mellem DLF-Trifolium, Kemira Growhow og de landøkonomiske foreninger i Sønderjylland.

Den største afgrøde i forsøgene er majsen, hvilket skyldes, at majsen er blevet hovedafgrøden hos kvægbrugerne i landsdelen.

Generelt ser det ud til, at majsen vil klare sig rimeligt i år trods vanskelige betingelser først på sæsonen. Først var det svært at få majsen sprøjtet for ukrudt på grund af megen blæst og nedbør, hvilket har resulteret i at ukrudtet står tæt i majsen nogle steder og at majsen på udsatte marker er mærket af den megen blæst. Men som først nævnt, så står majsen alligevel godt mange steder. Faktisk er året i år meget normalt set over en 10-15 års periode.

Det største enkeltforsøg er majssorter til ensilering. Der ud over er der forsøg med majssorter til modenhed, majs under plastik, pløjefri dyrkning af majs, startgødning til majs samt ukrudtsforsøg.

Majs under plastik har været diskuteret en del her i foråret. Der er i området sået cirka 100 hektar majs under plastik. Emnet stiller mange spørgsmål, og kan det i vores område overhovedet betale sig. Majs under plastik til ensilering skal give et merudbytte på 2000-3000 FE/ha for at dække ekstra omkostninger til plastik m.m.

Græs er den næststørste afgrøde efter majs hos kvægbrugerne, og nok en afgrøde der vil blive dyrket mere af de kommende år. I forsøgsmarken fremvises forsøg med udlægsmetoder af græs, og de forskellige græsblandinger bliver afprøvet.

Der vil løbende være rundvisninger ved planteavlskonsulenter hele dagen.

DLF-Trifolium fremviser demonstrationsparceller med græssorter og andre græsmarksplanter. Kemira Growhow fremviser udstyr til crimpning af majskolber. I teltet vil Kemira Growhow og DLF-Trifolium have hver deres udstilling. Desuden vil emnet vanding med mere blive omtalt via plancher.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også