Kommunal enegang

(LANDBRUG SYD) Kolding Kommune går forrest med en ny administrativ praksis som vil give svineproducenterne mere trygge rammevilkår.

Svineproducenterne i Kolding Kommune får fremover større tryghed for rammevilkårene, idet kommunen ifølge miljøchef Michael Damm vil opgive den administrative praksis med automatisk at inddrage den del af produktionstilladelsen, der ikke er udnyttet tre år i træk.

- Det skulle nødigt være sådan, at landbruget føler, at det er tvunget til at producere mest muligt for at bevare sine produktionstilladelser, siger Michael Damm.

Dog skal svineproducenter, som ikke har udnyttet tilladelsen fuldt ud, senest inden udgangen af det tredje år, sørge at ansøge om at få forlænget deres tilladelser.

- Jeg kan dog ikke garantere, at vi kan forlænge produktionstilladelsen i hvert enkelt tilfælde, da der i mellemtiden kan være sket ændringer i lovgivningsmæssige eller lokale forhold, siger Michael Damm.

Genansøgerne skal redegøre for, hvorfor tilladelsen ikke er udnyttet, for eksempel på grund af sygdom i besætningen og ombygninger. Desuden kan der som noget nyt udtrykkelig anføres, at den uudnyttede del af tilladelsen er en nødvendig sikkerhedsmargin, som skal sikre mod en overskridelse af produktionstilladelsen. En overskridelse der ellers ville være risiko for som følge af naturlige produktionsudsving, skæve leveringsterminer eller uforudsigelige – om ikke uventede - forsinkelser i afhentningerne som følge af uoverenskomstmæssige slagteristrejker og lignende.

Ændringen i kommunens administrative praksis sker efter, at en simpel regnskabsgennemgang har vist, at 20 ud af 48 kontrollerede landmænd i Kolding Kommune ikke har en tilladelse til at producere helt så mange svin, som de har leveret ifølge deres eget regnskab. Undersøgelsen gav i sidste uge anledning til omtale i dagspressen og i de elektroniske medier.

To af de kontrollerede landmænd har overtrådt den eksisterende tilladelse med henholdsvis 23 og 41 procent og det lyder jo voldsomt, lige indtil det oplyses, at overskridelsen i sidstnævnte tilfælde drejer sig om en overproduktion på 1.031 dyr. De to kunne muligvis have fået en tilstrækkelig rummelig tilladelse, hvis de bare havde søgt om den.

Men det er der ifølge miljøchef Michael Damm, Kolding Kommune ikke en eneste af de 20 landmænd, der har gjort før nu.

- De to sager vil blive forelagt miljø- og teknikudvalget, der skal tage stilling til om, der skal foretages politianmeldelse af svineproducenterne, siger Michael Damm.

Så er der de sidste 18. De har angiveligt kun haft ansvaret for »mindre overskridelser«.

Mange svineavlere søgte for år tilbage rutinemæssigt om produktionstilladelser på lige under 250 dyreenheder, så der i god tid blev taget hensyn til strategier om udvidelse. Det blev imidlertid hurtigt imødegået af myndighederne, som landet over ligeså rutinemæssigt begyndte at inddrage den del af de eksisterende produktionstilladelser, som ikke var blevet udnyttet tre år i træk. Med den konsekvens, at nogle har måttet forsøge at ramme rigtigt inden for meget snævre tilladelser.

Den praksis ser nu ud til at være forbi i Kolding Kommune, som fremover - ifølge Michael Damm - åbner mulighed at rummelige produktionstilladelser kan fornyes.

Michael Damm har også orienteret Jysk Svinerådgivning om den nye praksis.

- Det er en helt nye toner. Ændringen er meget værdifuld for svineproducenterne, og vi er som udgangspunkt meget positive, da vi ser det som en noget mere fleksibelt praksis. Samtidigt må vi dog også sige, at det ser ud til at blive administrativt besværligt for svineproducenterne, fordi de frem over årligt skal se tre år tilbage og tælle sammen om de mindst et år har udnyttet produktionstilladelsen fuldt ud, og – hvis det ikke er tilfældet – sørge for at få sendt en genansøgning, forklarer chefkonsulent Bjarke Lassesen, Jysk Svinerådgivning, som vil orientere de berørte kunder om de ændrede vilkår.

Læs også