200.000 kr. til unge landmænd

(LANDBRUG SYD) Godt skjult formue fra husmandsfamilie har sammen med senere kursgevinster skabt en guldgrube for unge, betrængte husmænd i Vejle amt.

Fonden »Anne Marie og Morten Nielsens Mindelegat« uddeler hvert år cirka 10 legatportioner til unge landmænd eller tømrer-snedkere under uddannelse og bosiddende i Vejle amt.

Donationerne er på hver 20.000 kroner – eller to gange 10.000 kroner - og altså anselige beløb ikke mindst for økonomisk betrængte unge under uddannelse. Eller til afhjælpning af en socialt vanskelig situation eller hjælp til sygdomsramte.

Nærmere betingelser for at kunne søge legatet kan indhentes hos formanden for fonden, advokat Jens Bølling Ladegaard, Brædstrup. Ansøgningsfrist er 31. august.

Da advokaten for cirka 15 år siden blev bekendt med planen om at stifte et legat, var han som udgangspunkt meget skeptisk. Han gjorde derfor stifteren, husmand Niels Carl Nielsen, opmærksom på, at en fond ville kræve en vis kapital for at give mening.

Niels Carl Nielsen, Torp Mark, ved Østbirk insisterede dog på at oprette en mindefond for sine forældre, Anne Marie og Morten Nielsen. Parrets to ugifte sønner, Marius og Niels Carl, var begge husmænd og boede lige over for hinanden på henholdsvis Urupvej 5 og Urupvej 6.

Provenuet fra begge gældfrie ejendomme indgik således i fonden. Ejendommene på cirka syv hektar og servitut om ikke at kunne frasælge jorden blev af boet afhændet efter Niels Carls død 11. december 1991.

Provenuet var ikke overvældende på godt og vel én million kr., da begge brødre havde levet et nøjsomt liv uden at rutte med penge til investeringer og vedligehold.

Advokat Jens Bølling Ladegaard blev ikke desto mindre temmelig forbavset, da han af sparekassen fik besked om, at Niels Carl Nielsen ved sin død havde en konto på rundt regnet én million kroner kontant.

Denne million kroner lagt til provenuet for ejendommene gav således et pænt udgangspunkt for fonden på cirka 2,1 million kr. Siden har mindefonden for de to brødres forældre vokset sig større i kraft af heldige investeringer og kursgevinster og er nu på 2,6–2,7 millioner kroner.

Donationerne er derfor af fondsbestyrelsen fordoblet fra 100.000 kroner årligt til nu 200.000 kroner. Fondsbestyrelsen består ud over Jens Bølling Ladegaard også af formanden for Familielandbruget i Vejle Amt og af fhv. tømrermester Henry Hansen.

Læs også