Handicap ingen hindring

(LANDBRUG FYN) Selv om Anders Haustrup kan udføre stort set alle landbrugsopgaver har den nyuddannede driftsleder i kørestol oplevet op mod 40 jobafslag på det seneste.

Der er ingen mangel på kvalificeret arbejdskraft i landbruget. Det må være konklusionen, efter man har hørt 23-årige Anders Haustrups overlevelser, siden han for et par måneder siden blev færdiguddannet som driftsleder på Dalum Landbrugsskole.

I en lang periode har han nu søgt job i landbruget, ikke som driftsleder men som ordinær landbrugsmedarbejder, for at skaffe sig yderligere erfaring inden et eventuelt senere job som driftsleder - og siden hen for en dag at kunne overtage fødehjemmet, Ørnfeldt Gods ved Kølstrup.

Op imod 40 afslag er det blevet til for Anders Haustrup, der på grund af en medfødt rygmarvslidelse er kørestolsbruger.

- Enten har de meddelt, at en anden er ansat, eller også hører jeg slet intet svar på min ansøgning. Og ved de mange uopfordrede jobansøgninger, som jeg har sendt af sted, lyder svaret, at der ikke for tiden er brug for medhjælp i bedriften.

Allerede da viljestærke Anders Haustrup efter sin skoletid, handelsskole og gymnasieuddannelse gik målrettet efter at blive landmand, mærkede han vanskelighederne med at overbevise arbejdsgiverne om, at han rent faktisk uden problemer kan udføre langt de fleste opgaver i hverdagen i en landbrugsbedrift.

- I landbrugsuddannelsesforløbet har det dog lykkedes mig at finde tre praktikpladser, hvor jeg har bevist, at jeg kan arbejde på lige fod med normalt gående medhjælpere, siger Anders Haustrup, der nu inderligt håber, at et job dukker op inden længe.

- Blandt andet var jeg elev hos svineproducent Asger Møller Hansen i Mullerup, hvor jeg uden problemer kunne udføre jobbet i sostalden. Faktisk var den største hurdle for mig personligt, pludselig at skulle sidde i øjenhøjde med de store grisesøer.

Anders Haustrup understreger, at det i de moderne stalde og for den sags skyld på traktorer og maskiner ikke kræver særlig indretning af hensyn til hans kørestol.

- Traktorerne i dag er meget handicapvenlige. Eneste ekstraudstyr til mig vil være en håndbremse, som let kan installeres i førerhuset, nævner Anders Haustrup, der som følge af den medfødte rygmarvsbrok er lam fra midt på skinnebenet og nedad.

Derfor kan han ikke trykke tilstrækkeligt på bremsepedalen i katastrofesituationer. Til gengæld er de fleste nyere traktorer med koblingsfrit gear, så problemet er ikke til stede i venstre side.

Op- og nedstigning af traktorer er heller ikke noget problem, ligesom Anders Haustrup bevæger sig ubesværet rundt med støtte på traktoren og redskaberne.

- Eneste punkter, hvor jeg må have hjælp, er ved af- og påsætning af tunge redskaber, ligesom jeg også må sige fra, hvis jeg skal bevæge mig på stiger.

Den 23-årige driftsleder understreger, at arbejdsgiverne kan opnå tilskud ved hans ansættelse, idet hans handicap udløser den såkaldte »Isbryder« tilskudsordning.

Derfor håber han inderligt, at et jobtilbud vil indløbe inden længe. Interesserede landmænd kan kontakte Anders Haustrup på hans mobiltelefon 23 63 91 90.

- Dermed kan jeg komme videre i min uddannelse, der måske en dag ender med, at jeg melder mig til agrarøkonom-studiet. Det har jeg i hvert fald overvejet for at være bedre rustet til at overtage Ørnfeldt.

- Og er økonomien til det til den tid, så er planen at bygge stalde til sohold, afslører den viljestærke landmand fra sin kørestol, inden han haster hen over den brostensbelagte gårdsplads for at indtage førerhuset i den store John Deere traktor med kornvogn.

25-35-fy

Læs også