Foderfabrik har fået tag i landmændene

(Effektivt Landbrug) Efter en svær start kører en forsyningsvirksomhed til hjemmeblandere nu med sorte tal på bundlinjen. Nøgleordene er enkelhed og gennemskuelighed.

- Vi bliver taget alvorligt af konkurrenterne nu. Det er rart, for så ved vi, at vi kan lave gode blandinger, og at vi er berettiget som leverandør til de landmænd, der vil noget andet end det, de er blevet tilbudt hidtil.

Carsten Lind Pedersen, medejer af foderfabrikken Nutrio A/S i Brædstrup, er tilfreds. For to år siden skød svineproducenten 15 millioner kroner i en ny foderfabrik sammen med to andre, den tidligere udviklingschef i dla, Poul Erik Nielsen, og Jørgen Sejer Petersen, der er cand. merc. i finansiering og regnskab. Målet var at blive hjemmeblanderens forsyningsselskab.

I dag er målet nået. Nutrio kører ifølge Carsten Lind Pedersen med sorte tal på bundlinjen, samtidig med, at den har fået bidt sig fast i landmændenes bevidsthed. Det seneste år er omsætningen ifølge ejerne steget med hele 100 procent på mineralblandingerne, oven i købet i et svært marked, hvor priserne er faldet med 15-20 procent i løbet af de sidste par år.

Men det har holdt hårdt: Det første år af fabrikkens levetid indfriede salget ikke forventningerne, og egenkapitalen forsvandt. Det gav dybe panderynker hos ejerne og de ansatte. Men efter den træge start, hvor landmændene tilsyneladende lige skulle se den ny virksomhed an, er kunderne strømmet til, og Nutrio har efter eget udsagn nu ti procent af markedet for mineralblandinger. Samtidig er egenkapitalen reetableret via den indtjening, der har været siden afslutningen af regnskabet 2003.

Forklaringen på succesen er ligetil.

- Vi har gode medarbejdere, en effektiv produktionslinje samt en direkte kontakt til landmændene uden fordyrende mellemled som for eksempelvis sælgere, siger Carsten Lind Pedersen. For at kapre kunder sender Nutrio hvert år brochurer ud med posten – under sidste kampagne fik næsten 4.000 svineproducenter brochurer ind ad brevsprækken. En del af dem bliver senere kunder.

En anden årsag til fabrikkens succes er ifølge Carsten Lind Pedersen dens størrelse. Fabrikken er stor nok til, at den kan købe hele lastvognstræk af forskellige råvarer, så den ikke mister stordriftsfordele i forhold til dens konkurrenter. Dermed kan den konkurrere på prisen.

En af de væsentligste ting, som Nutrio lægger vægt på, er en enkel og gennemskuelig produktion.

- Vores succeskriterium er, at det skal være ligeså enkelt for landmanden at være hjemmeblander, som hvis han indkøbte færdigfoder, siger Carsten Lind Pedersen.

- Vi ønsker fuld åbenhed omkring mineralblandingerne. De har førhen været omgærdet af mystik – uden grund, for der er ikke noget hemmeligt ved at blande foder. Det handler mest om at benytte den rette blandeteknik og så sørge for, at råvarerne er af en ordentlig kvalitet, tilføjer direktøren, der tit inviterer landmænd ind for ved selvsyn at se forarbejdningen af råvarerne og de færdige produkter.

Carsten Lind Pedersen viser også rundt denne formiddag, hvor deres udsendte besøger den 1.700 kvadratmeter store fabrik. Vi lægger ud med at passere pallerne med Benzorsyre-sække – et produkt, der er godkendt som ammoniakhæmmer, og som pludselig er blevet meget populært blandt landmændene, fordi det også kan give bedre fodereffektivitet.

- Siden nytår er vores omsætning af Benzor-syret steget fra ingenting til 30 tons om måneden, konstaterer Carsten Lind Pedersen, der selv har hjemmeblandet siden 1989. Han har 1.000 søer og producerer derudover slagtesvin sammen med andre landmænd.

Vi går videre forbi de mange siloer og beholdere med forskellige råvarer: aminosyrer, fedt, soyaskaller, fosfor, salt, kridt, osv. Priserne varierer meget, men det er tryptofan-aminosyren, der er klart den dyreste: 22.000 kroner pr. 100 kg.

Carsten Lind Pedersen er overbevist om, at det generelt bliver mere og mere relevant for svineproducenterne at blande deres eget foder. For det første fordi det er nemt, og for det andet fordi der er god økonomi i det. Hans kompagnon, Poul Erik Nielsen supplerer:

- Hjemmeblanding hos søer og smågrise giver en lige så god fodereffektivitet som pelleterede færdigblandinger. Hos slagtesvinene har fodereffektiviteten i forsøg vist sig at være lidt dårligere, men alligevel er økonomien i hjemmeblandingen bedre, for landmanden kan blandt andet spare transportomkostninger.

Vores tur rundt i fabrikken fører os hen til 40 bigbag-sække med blandinger, placeret ved porten ud til det fri.

Selv om nogle hjemmeblandere køber et helt vogntræk med produkter om måneden, er det langtfra kun store svineproducenter, der er blandt Nutrios kunder. Tværtimod er den typiske kunde en middelstor svineproducent med 300 søer.

Vi går videre op på de store siloer helt oppe under taget og kigger ned. En af de ansatte står dernede og tapper småsække med de færdige mineraler, inden en robot stabler dem på en palle. En fjerdel af blandingerne bliver leveret i småsække à 25 eller 40 kg, mens tre fjerdedele bliver pakket i storsække på 500 eller 1.000 kg.

Fælles for de kunder, der modtager sækkene, er én ting: De vil have deres egen blanding. 95 procent har særlige ønsker til blandingen, for eksempel lidt mere indhold af E-vitamin eller et ændret råproteinindhold i forhold til normen.

Inden foderet bliver blandet, har de ansatte brugt mange ressourcer på at rådgive landmændene og finjustere blandingerne. Således sidder størstedelen af medarbejderne – fem ud af otte – på kontoret, mens kun tre er med i selve produktionen.

Men dét ønsker ejerne at lave om på ved at øge produktionen af især standardblandinger fremover.

- Hvis vi kan producere 50 procent mere, så er vi oppe på at kunne have to-holdsskift i produktionen. Det er vores næste mål, men det skal selvfølgelig ikke nås for enhver pris – der skal også være økonomi i det, siger Carsten Lind Pedersen.

* Fabrikken startede produktionen af blandinger og koncentrater til hjemmeblandere den 15. december 2002.

* Nutrio sælger mineralske foderblandinger, koncentrater hvor landmanden tilsætter sit eget korn og mel- og mysliblandinger til smågrise, som dækker deres behov fra tre ugers fravænning. Derudover leverer fabrikken mælkepulver, fiskemel, e-vitaminer, m.m.

* Virksomheden er ejet af tre personer, der deler opgaverne imellem sig: Carsten Lind Pedersen, svineproducent og tidligere formand for Danske Svineproducenter, er administrerende direktør og indkøber af råvarer, Poul Erik Nielsen, tidligere udviklingschef hos dla, er produktchef og Jørgen Sejer, cand. merc. i finansiering og regnskab, er økonomichef.

* Der er i alt otte ansatte.

Kan du blive bedre til at blande foder? Dette spørgsmål skulle flere hjemmeblandere måske stille sig selv.

Ifølge Nutrio A/S kan mange svineproducenter blive bedre til at blande deres foder.

- Det handler meget om blanderækkefølge og formalingsgrad, men også hvor mange komponenter, der skal være, og hvor lang blandetiden skal være. Tilsætning af fedt kan ofte forøge blandetiden til 10-15 minutter. Det er ikke alle, der er klar over det, siger direktør Carsten Lind Pedersen.

Han mener, at rådgivningen fra de firmaer, der sælger inventar og udstyr til hjemmeblanderen, er for dårlig.

- Vi har et eksempel med en gårdejer, der købte nyt hjemmeblandeanlæg for at forbedre produktionen, men fik halebidsproblemer i slagtesvinestalden i stedet for. Efter at blandemetoden blev ændret, holdt det op, siger direktøren, og tilføjer, at han ofte er ude for, at det er simple løsninger, der skal til for at give bedre blandinger.

- Det kan for eksempel være et spørgsmål om, hvornår fedtet skal i blandingen. Det har afgørende betydning for blandingens kvalitet, men det er nemt at justere, når først hjemmeblanderen bliver klar over det.

Læs også