Stor interesse for at høre om landbrugslov og EU-reform

(LANDBRUG SYD) LandboSyds møder om ny landbrugslov og EU-reform blev endnu engang et tilløbsstykke.

Landmænds interesse for indholdet i den nye EU-reform og den nye landbrugslov er enorm. For 14 dage siden måtte 40 – 50 landmænd gå forgæves hjem fra Ulkebøl forsamlingshus da lokalet var fyldt til bristepunktet. Derfor blev mødet gentaget tirsdag aften. Igen blev forsamlingshuset fuldstændigt fyldt med ca. 250 landmænd. Omkring 30 landmænd måtte sidde lyttende ude i forgangen. Tilsammen har næsten 800 landmænd deltaget i LandboSyds tre møder.

Landmændene lyttede intenst under alle møderne. Det var tydeligt at mange sad og vurderede de nye regler i forhold til egen situation. Det omdelte bilagsmateriale blev nærlæst og mange sad og skrev suplerende notater. De tre konsulenter fra LandboSyd Harlev Thesbjerg, Peter May og Bent Sørensen gav indlæg med en detaljeret gennemgang af de nye regler – herunder især med fokus på hvorledes landmændene kan bruge de nye rammer.

Ny landbrugslov giver nye muligheder – men en del landmænd skal overveje tiltag inden den nye lov træder i kraft.

Den nye landbrugslov træder i kraft den med virkning pr. 1. september 2004. Den nye lov indeholder en lang række lempelser i landmændenes muligheder for erhvervelse og drift af landbrugsejendomme.

I forbindelse med overgangen til den nye lov er der dog en række strategiske overvejelser, som landmænd bør gøre sig. Her gav Harlev Thesbjerg en opfordring til at overveje egne muligheder for at undgå at få mælke- og kvægpræmier spredt ud på tilforpagtede arealer (Fortyndingseffekten).

Harlev Thesbjerg sagde, at den nye landbrugslov i stort omfang begrænser mælkeproducenters muligheder for at undgå fortyndingseffekten. Det vil sige at de landmænd som ønsker at benytte de nugældende regler, skal træffe de nødvendige beslutninger nu. Sidste frist er august 2004.

Bent Sørensen forklarede problematikken omkring tillægspræmier nærmere. Han gav flere eksempler på modeller for, hvorledes kvægbrugere kan imødegå fortyndingen af tillægspræmierne.

Det vil med de nye regler klart være en fordel at kvægbrugere i 2005 anlægger driften således at arealet tilpasses produktionen. De nuværende forpagtninger kan med fordel ændres. Problematikken omkring sænkning af harmoniareal ved ophør af forpagtninger kan i mange situationer løses hvis de to parter vil bruge særlige regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Som det ser ud nu, kender man de overordnede regler omkring forpagtningsforhold. Beskatningsproblematikken ser ud til at blive løst, da der nu ligger der nu et lovforslag, som fritager overdragelse af rettigheder fra forpagter til bortforpagter for beskatning.

På møderne opfordrede de tre konsulenter landmændene til at komme i dialog omkring hvorledes de ønsker at drive jorden i afkoblingsåret 2005. Mange landmænd kontakter LandboSyd som er klar til at rådgive omkring de forhold som bør afklares i forbindelse med afkoblingen.

Henrik J. Enderlein sluttede mødet med bemærkninger om, at det som formand er dejligt at se en så stor tilslutning til møder i LandboSyd.

- Det vidner om at landmænd er opmærksomme på de regler der regulerer landbruget. LandboSyd har stor succes med arrangementerne – det er godt at vi som rådgivningsvirksomhed kan sammensætte spændende møder og har kvalificerede rådgivere, sagde formand Henrik J. Enderlein.

Læs også