Yversundhed i top – en spændende udfordring

(LANDBRUG SYD) Mælkeproducenter fik indblik i, hvordan celletallet bringes ned.

Et fuldtegnet kursushold af mælkeproducenter fra Sydvestjysk Landboforening fik forleden inspiration til, hvordan celletallet bringes ned under 150.000. Kvægbrugskonsulent Ejvin Kortegaard introducerede et helt nyt element i kursusdagen - en mælkeproducent som underviser af sine kolleger.

Om formiddagen fortalte mælkekvalitetsrådgiver Niels Sørensen, Vojens, om korrekt malkning og forebyggelse af høje celletal. Kursisterne fik mange guldkorn om vacuumforhold i malkeanlægget, forberedelsestider, og hvornår malkesættet skal tages af for at begrænse infektionsrisikoen af yveret.

Inden middag gav dyrlæge Jørgen Hilmer, Horne, opskriften på, hvilken medicinsk behandling, der virker på de forskellige typer af yverbakterier og mange eksempler på de problemstillinger, der kan være ved at bekæmpe levende organismer som bakterier.

Til sidst præsenterede Jørgen Hilmer en ny banebrydende mulighed for goldbehandling, hvor det forventes, at man effektivt kan stoppe yverinfektionerne.

Efter middag tog kursisterne på bedriftsbesøg ved mælkeproducent Flemming Jensen, Lunde. Her så kursisterne en meget veldreven bedrift, men hvor der som mange andre steder er et geometrisk tankcelletal på lidt over 200.000.

Her gennemgik mælkeproducent Henrik Jørgensen, Vesterlund, Flemming Jensens ejendom og fortalte her sine kollegaer, hvordan han i praksis forbedrer yversundheden. Henrik Jørgensen fokuserede på alt fra klovsundhed over fodring til staldbyggeri.

Celletalsspecialist og kvægbrugskonsulent Ejvin Kortegaard sluttede en intensiv dag af med at give gode idéer til management på kvægbedriften.

Det nye element i kursusdagen med, at en kollega underviser, fik topkarakter af kursisterne. Kursisternes evaluering gav som helhed klart udtryk for, at kurset var en god dag, og Sydvestjysk Landboforening blev kraftigt opfordret til at gentage kurset til efteråret.

Læs også