Svinebrug investerer trods dårlige tider

(Effektivt Landbrug) Svineproducenterne i Patriotisk Selskab investerer fortsat mere i bygninger og inventar end der afskrives.

En lille kvart million i negativ konsolidering. Sådan lyder – den gennemsnitlige – bundlinie for 2003 for 10 repræsentative medlemmer af Patriotisk Selskab.

Da konsulent Karsten Hansen i tirsdags på Patriotisk Selskabs første svineøkonomidag nogensinde præsenterede dette tal og nogle lidt mere udspecificerede detaljer om dækningsbidrag fra en bredere vifte af medlemmer, skyndte han sig dog at lede opmærksomheden hen på kolonnen for de seneste fem års, der viser en gennemsnitlig årlig konsolidering på 117.000 kroner.

- Samlet set er det stadig et fornuftigt tal, bemærkede han.

Med en tidshorisont på fem år er vi tilbage ved 1999, hvilket gav Karsten Hansen anledning til følgende opmuntrende ord:

- Husk på, at det var meget værre i 1999, og alligevel var der rigtigt mange som holdt ud!

Sammenskrivningen af de 10 repræsentative brug, som i øvrigt var lavet for yderligere at anonymisere tallene fra de i forvejen unavngivne ejendomme, viste dog, at svineproducenterne trods dårlige tider har investeret mere i driftsbygninger og inventar end der er afskrevet på samme to konti.

Der er i 2003 investeret 1.187.000 kroner i bygninger og 445.000 kroner i inventar, mens der samme år er afskrevet henholdsvis 408.000 og 239.000 kroner.

Karsten Hansen udtrykte dog også forståelse for medlemmer, som ved fremtidige valg mellem investering eller afvikling vælger den sidste løsning.

- Man bør altid være åben for nye muligheder. I dag er det ikke nødvendigvis en livstidsstilling at være landmænd. En gang i mellem bør man evaluere sin egen tilværelse, og hvis man ikke er tilfreds, er det ikke nogen skam at stoppe, sagde Karsten Hansen.

Under en senere diskussion om fornuften i gårdbestyrelser, berørte Patriotisk Selskabs direktør, Henrik Jeppesen, også emnet.

- Tidligere var der ingen tvivl om, at slægtsgården skulle drives videre næsten for enhver pris. En tantebestyrelse kan højst gentage, hvad man selv sagde i går, mens en kritisk bestyrelse kan stille spørgsmål, før banken gør det, og i dag forventer samarbejdspartnerne, at et landbrug bliver drevet som alle andre moderne virksomheder. Herunder også, at man overvejer fornuften i at fortsætte, sagde Henrik Jeppesen.

Nogle medlemmer kan tydeligvis ikke fortsætte – i hvert fald ikke på samme måde. Der er stadig stor spredning i tallene. Antallet af grise (30 kg) pr. årsso svinger fra 20,3 til 26,3 i de 17 opgjorte bedrifter. Tilvækstværdien pr. avlsdyr svinger fra minus 458 kroner til plus 917 kroner, mens foderudgiften svinger fra 2.188 kroner til 4.317 kroner.

DB II tallene findes nogenlunde jævnt fordelt udover intervallet minus 342 kroner pr. avlsdyr til plus 1.964 kroner, hvilket munder ud i et gennemsnit på 855 kroner.

18 smågriseproducenter præsterer så forskellige tal for DB II som minus 244 kroner til plus 1.354 kroner – gennemsnitligt 619 kroner.

Læs også