EU-reformen til debat

(LANDBRUG SYD) Fremmødet var stort, da Danske Bank og LandboSyd inviterede til orienterings- og debatmøde om EU-reformen.

Det var ingen ringere end ministeren for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Mariann Fischer Boel der slog EU-takten an i forbindelse med mødet i sidste uge omkring EU-reformen og de økonomiske konsekvenser for landbruget.

Mødet var arrangeret af Danske Bank i samarbejde med LandboSyd og blev holdt på SI-Centret ved Rødekro. Og at dømme efter det store fremmøde, er der stor interesse for EU-reformen og dens konsekvenser for landbruget.

Og ministeren gennemgik da også reformen, dog først ved også her at kommentere mediernes rolle, set i lyset af DR´s udsendelse forleden om »Den dyre støtte«, der satte voldsomt spørgsmålstegn ved EU´s landbrugspolitik og støtte – og de konsekvenser det har for mange udviklingslande, om end hun på et punkt medgav udsendelsen pointe:

- Jeg havde foretrukket en mere balanceret fremstilling. Men det kan på den anden side heller ikke være rigtigt, at vi år efter år skal bruge skattekroner på eksportstøtte til at sælge vores landbrugsproduktion i udlandet, sagde Mariann Fischer Boel i forbindelse med sit indlæg.

Mariann Fischer Boel lagde ikke skjul på at hun ser EU´s landbrugsreform som en nødvendighed. Ikke mindst med optagelsen af en række nye østeuropæiske medlemslande,

Den nuværende støtte omlægges, så den fremover udbetales via betalingsrettigheder på grundlag af landmandens råderet over landbrugsjord. Ikke som nu, hvor støtten er knyttet til bestemte produktioner.

Ministeren fortalte, at man fra dansk side gerne havde set, at EU var begyndt en egentlig nedtrapning af støtten. Men de første skridt er taget med overførslen af midler fra den direkte støtte til landdistriktspolitikken samt med muligheden for fra 2007 at reducere den direkte støtte, hvis der opstår budgetproblemer.

Herefter gennemgik ministeren den såkaldte danske model for afkobling af støtten der lægger op til afkobling af et beløb på godt syv milliarder kroner.

- Det er slet ikke Østeuropa men i langt højere grad væksten i Kina og USA´s økonomi man skal se på, lød indgangen fra cheføkonom i Danske Bank, Jørgen Birger Christensen, der i sit indlæg gennemgik den globale økonomiske udvikling og dens betydning for Danmark og dermed dansk landbrug.

Han kunne samtidig konstatere at et spirende opsving er blevet til et reelt opsving i USA og Japan, samtidig med at vækstlande som især Kina tordner derudaf.

Derimod kniber det mere med Europa, hvor mange lande lider under ringe økonomisk vækst ikke mindst på grund af den lave dollarkurs, der gør det svært for virksomhederne at konkurrere på verdensmarkedet.

Til gengæld er opsvinget i USA begyndt at kunne ses svagt i Europa og dermed Danmark.

For landbruget betyder den aktuelle økonomiske situation at de nyder godt af en meget lav rente. Til gengæld har danske landbrugsvarer fået sværere ved at konkurrere på grund af valutakurserne og stigende konkurrence fra andre lande.

I forbindelse med det spiller også de igangværende WTO-forhandlinger ind, hvor vicedirektør i Landbrugsrådet, Jan Laustsen, udtrykte sit håb om at en aftale kan komme i hus indenfor en overskuelig årrække.

Læs også