Enorme forskelle på jordpriser

(LANDBRUG SYD) Et sted koster en hektar jord omkring 50.000 kroner. Et andet sted er prisen for præcis det samme areal tre gange så høj.

Miljøregler og landmænds modvilje mod at etablere animalsk produktion på steder, hvor der ikke i forvejen er den slags produktion, har øget forskellen på, hvad jorden er værd markant de seneste år.

Jord placeret i områder med lav husdyrtæthed blev sidste år solgt til omkring 50.000 kroner per hektar mens jord i områder med intensiv husdyrproduktion handles til det tredobbelte. Hvor god jorden er, har kun meget lidt at sige for jordens værdi.

- Det er behovet for at komme af med gylle, der afgør prisen på jorden, siger ejendomsmæglerne H.C. Hansen og Lise Lotte Lund, Brørup.

Firmaet omsatte sidste år landbrugsejendomme i Vejle, Ribe og Sønderjyllands amter.

- Den tid, hvor man forventer, at afkastet af jorden kan forrente investeringen er for længst forbi. Vi oplever praktisk taget aldrig købere, der gør sig de overvejelser, konstaterer H.C. Hansen.

Alligevel er det stadig en god forretning at købe jord, mener H.C. Hansen og Lise Lotte Lund. Dels giver det mulighed for en animalsk produktion og dels kan det for deltidslandmænd være en pensionsinvestering. Jord er jo en begrænset »råvare«.

- Jordprisen falder heller ikke i fremtiden. Ny teknik som for eksempel gylleseparation kan måske betyde, at man kan flytte gødningen længere væk fra gården. Men konsekvensen af det vil højest være, at prisen på den billigste jord stiger, vurderer ejendomsmæglerne fra H.C. Hansen i Brørup.

Også på et andet område kan de to ejendomsmæglere konstatere, at der er kommet nye tider:

- For ti år siden spillede det en vigtig rolle for en stor del af køberne, at jorden kunne omlægges til økologisk drift.

- I de sidste år har der kun været én af de økologiske gårde der er solgt, der fortsat skulle drives økologisk, fortæller H.C. Hansen.

Læs også