Landbrugsjord skal sikre laksefisks overlevelse

(LANDBRUG SYD) Sønderjyske landmænd tvinges formentlig til at afgive jordområder for at sikre laksefisken snæblens overlevelse i udvalgte sønderjyske åer og vandløb.

Der var stor skepsis blandt de fremmødte landmænd, da Det sønderjyske Landbrugsråd i sidste uge havde indbudt til møde i Bredebro. Baggrunden for mødet handlede nemlig om udsigten til at miste landbrugsjord, der vil forsvinde i forbindelse med en storstilet plan om at sikre bestanden af laksefisken snæblen, der i 20 år har været totalfredet i Danmark.

Og det er især landmænd med jord op til Vidåen og Brede Å, der har grund til at frygte for tab af landbrugsjord, da det her som nogle af de eneste steder i landet er steder, hvor snæblen lever og yngler.

Det såkaldte Thomas Lauritsen-udvalg har arbejdet med forslag til habitatudpegning af områderne – et forslag, der er sendt i høring. Og på mødet i sidste uge kunne medlemmer af udvalget samt repræsentanter fra Skov- og Naturstyrelsen så orientere om omfang og konsekvenser af forslaget.

Det var især spørgsmålet om erstatning i forbindelse med udpegningen, der bekymrede de fremmødte, men også planens konsekvenser for eventuelle udvidelser af landbruget i de berørte områder.

Det er et krav fra EU, der via direktivet omkring beskyttelse af natur og truede dyrearter, der ligger til grund for, at planen kan gennemføres, men hvorvidt der vil komme økonomisk støtte og kompensation herfra, er endnu usikkert. Foreløbig har miljøministeren afsat fire millioner kr.

Fra Skov- og Naturstyrelsen blev erstatningen defineret ved, at udpegninger er erstatningsfrie reguleringer, mens ændringer i områder er erstatningspligtige.

Og netop ændringer af områderne er der lagt op til. Sving og bredder i vandløbene skal justeres samtidig med, at der skal sikres tilstrækkelig grøde. Det er vigtigt, for at snæblen vil yngle. Men samtidig reducerer det muligheden for landmændene med jord op til vandløbene, ligesom der kan blive fare for flere områder under vand.

Forslaget er som tidligere nævnt sendt til høring. Høringsfristen er 6. maj.

Læs også