Heftig debat om hetz

(LANDBRUG FYN) Landbruget er blevet et skydetelt for pressen og det omgivende samfund, blev det konstateret på generalforsamlingen i LandboFyn.

Landbruget trækker i denne tid den ene store overskrift efter den anden frem i medierne. Det er man i LandboFyn ved at være godt trætte af, hvis man skal analysere forløbet af sidste mandags generalforsamling i den nord- og vestfynske landboforening.

Således dukkede ordet »hetz« op gang på gang i såvel formandens som udvalgenes beretninger og ikke mindst i den efterfølgende intense debat.

Flere af de halvandet hundrede deltagere ved mødet opfordrede dog også til, at man kigger ind i erhvervet for at forbedre forholdet til det omgivende samfund og pressen.

Ved halv tolv tiden, hvor man var nået til sidste punkt på dagsorden, var forsamlingen stadig var friske nok til en klapsalve, efter gårdejer Mogens Brems fra Horne havde taget ordet:

- Vi har været blandt dem, som har været hængt ud i pressen i forbindelse med tilladelse til at bygge kostald. Det er nu bevist, at vi helt opfylder loven. Derfor så vi gerne, at vi kunne hente bistand og hjælp i pressejura her i foreningen overfor Danmarks Naturfredningsforening. Vi valgte at holde kæft i forløbet, og under alle omstændigheder har vi lært, at opbakning fra kolleger og organisation er vigtig i en sådan situation. Men desværre, vi fik ikke eneste henvendelse fra kolleger!

Det fik Andy Jensen, Fangel, op af stolen: - Det var et godt indlæg. Vi skal følge reglerne, men det skal også de, som angriber os for overproduktion.

LandboFyns formand, Torben Bang, kunne - inden han afrundede den næsten fem timer lange generalforsamling - oplyse, at man i foreningen for tiden overvejer at ansætte eller tilknytte en advokat.

- Vi skal, sagde han, bakke op om sådanne sager. Men samtidig er det væsentligt med en dialog i lokalområdet, hvor vi får vore synspunkter frem. Og her er pressen en afgørende brik.

Tidligere på aftenen havde formanden dog påpeget, at pressehetzen mere eller mindre er selvforskyldt.

- Vi skal være bedre til at vise det, vi gør i landbruget, sagde Torben Bang og beklagede, at den ambitiøse profileringsplan med blandt andet TV-spots sidste år blev amputeret.

- Den 16. maj er det »Store Nabodag«, og her er en god lejlighed til at vise både pressen og naboerne, hvordan landbruget fungerer nu om dage. Brug lejligheden, og vær i det hele taget bedre til at kontakte medierne med gode historier. Ikke mindst menneskelige historier fra dagligdagen er godt stof i de fleste redaktioner, nævnte formanden.

- Vi må desværre gang på gang konstatere, at omgivelserne ikke tror på, hvad vi landmænd siger. Det er et problem, kommenterede Hans Peter Larsen og fortalte om en oplevelse hjemme fra Dømmestrup:

- »Fjern fluerne og luk din gylletank«. Den besked har jeg flere gange fået fra en dame i nabolaget, selv om jeg mener, at jeg har godt styr på disse forhold og tager alle mulige hensyn til naboerne. Jeg inviterede derfor damen ind på gården, men hun ville ikke komme. Det er sådanne oplevelser, der gør mig ked af at være landmand.

Kurt Landtved, Ringe, fandt dog, at landbruget er kommet langt overfor det omliggende samfund gennem det intense samfundskontaktarbejde, og Karen Andersen, Udby, kom med den idé, at i højere grad lade landbrugets imagepleje være kvindernes job.

- Vi er gode til at tale med andre, pointerede hun, hvilket blev bakket op af blandt andre formanden i sin svarrunde.

Forinden havde Torben Bang i sin beretning ridset mange af de problemstillinger for landbruget op, som har ført til, at landbruget - som han udtrykte det - er blevet til et skydetelt.

- Det er træls hver dag at blive beskyldt for et eller andet. Men vi kan ikke fortænke folk i at reagere, når de får serveret en so med skuldersår til aftenkaffen hjemme i sofaen.

- Men vi skal åbenbart leve med at være politisk skydeskive. Hver gang, der dukker en sag op, har en fast skare af politikere skytset klar, sagde Torben Bang og pegede på den uheldige alliance mellem socialdemokraterne, venstrefløjen og Dansk Folkeparti, der bruger fødevaredagsordenen til at pudse glorien og presse VK-regeringen.

- Fødevareordførere som Ritt Bjerregaard, Christian H. Hansen og Jørn Jespersen vil score lette point ved, at dyrene skal have det godt og forbrugerne gode fødevarer.

- Det er faktisk umuligt at sige det modsatte, må vi erkende, og derfor har oppositionen effektivt fået lukket debatten om den hjemlige produktion af mad, og et hvert forsøg på nuancer eller fornuft stemples som støtte til industriel fødevareproduktion og dårligt helbred.

Læs også